Εμπρός για ΚΝΕ γερή και μαζική !

31 Ιανουαρίου, 2010

» Πέρα από αδυναμίες και δυσκολίες που εντοπίζουμε στις Θέσεις για το 10ο Συνέδριο της ΚΝΕ, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η ισχυροποίηση της ΚΝΕ σημαίνει Οργάνωση η οποία θα είναι έτοιμη να ανταποκριθεί, να αποτελέσει εφεδρεία στο πλευρό του Κόμματος στην προσπάθεια για την ανασύνταξη του εργατικού κινήματος, στην πορεία του επαναστατικού κινήματος «.

– Πράγματι, το 10ο Συνέδριο της ΚΝΕ, πρέπει να αποτελέσει την απαρχή για μια πιο δυναμική πορεία, για την ισχυροποίηση και την μαζικοποίηση της Οργάνωσης.

» H καθημερινή δράση του μέλους της ΚΝΕ, η συμμετοχή στην πάλη, η καθημερινή παρέμβαση στο σχολείο, στη σχολή, στο χώρο εργασίας δεν είναι απλή υπόθεση. Για να έχει διάρκεια, να μην οδηγεί στην απογοήτευση και την παραίτηση, δε φτάνει μόνο ο ενθουσιασμός και η γενική πίστη στο Κόμμα. Πολύ περισσότερο που η εποχή δεν εμπνέει την αγωνιστική στάση ζωής, αλλά, αντίθετα, στο νέο κόσμο προβάλλει τον ατομικισμό και τη συκοφάντηση των εργατικών αγώνων και των επαναστατικών ιδεών. Το γεγονός ότι ο μεγάλος όγκος των νέων που οργανώνονται στην ΚΝΕ προέρχεται από τους χώρους της εκπαίδευσης κάνει ακόμα πιο επιτακτικό το διαπαιδαγωγητικό στοιχείο στη δράση της ΚΝΕ. Η πείρα μας δείχνει μέχρι σήμερα ότι η προετοιμασία του μέλους της ΚΝΕ και η διαμόρφωση του νέου κομμουνιστή επαναστάτη δεν είναι ένα απλό έργο, ούτε λύνεται με μια συνταγή «.

– Το μεγάλο στοίχημα είναι, όχι μόνο να γίνει κτήμα της ΚΝΕ ο Μαρξισμός – Λενινισμός (εκ των ουκ άνευ, αυτό), αλλά μέσω της Οργάνωσης να έρθει αυτός στη γνώση όλης της Ελληνικής Νεολαίας !

υ.γ.: τα αποσπάσματα από το σημερινό «Ρ».

 


Ζητήματα οικοδόμησης

17 Ιανουαρίου, 2010

Θεωρώντας ότι μία από τις πιο σημαντικές παραμέτρους της ζωής της Κομμουνιστικής Νεολαίας της Ελλάδας (ΚΝΕ) είναι η προσπάθεια μαζικοποίησής της, διεύρυνσής της, ανάπτυξής της, θέλω σήμερα να αναφερθώ, στην Θέση 18 των Θέσεων του 10ου Συνέδριου της ΚΝΕ.

» Είναι καθήκον μας η οικοδόμηση μαθητικών ΟΒ με προτεραιότητα τα επαγγελματικά λύκεια, τα σχολεία στους δήμους και τις συνοικίες όπου πλειοψηφούν η εργατική τάξη και τα φτωχά λαϊκά στρώματα.
Αποτελεί προϋπόθεση για την ανανέωση των γραμμών της ΚΝΕ άμεσα και στην προοπτική, για την προετοιμασία της νέας γενιάς, ώστε να πυκνώνουν αντίστοιχα και οι γραμμές του Κόμματος.
Το νέο Κεντρικό Συμβούλιο να σχεδιάσει την παρέμβαση στα σχολεία για όλο το χρόνο, εντάσσοντας σταθμούς, ιστρορικά γεγονότα και ημερομηνίες, παραγωγές, αξιοποιώντας κομμουνιστές και άλλους ριζοσπάστες εκπαιδευτικούς, όλες τις μορφές τέχνης κυρίως με τη διάδοση του μαρξιστικού βιβλίου, της προοδευτικής λογοτεχνίας».
(Απόσπασμα της Θέσης 18)

Θέλοντας να συμβάλλω  στον προσυνεδριακό διάλογο, αλλά και πιο ουσιαστικά στο δυνάμωμα της ΚΝΕ, θέλω να παραθέσω παρακάτω μια σειρά προτάσεων – χωρίς φυσικά να διεκδικώ το αλάθητο ή την … πρωτοτυπία:

Προτάσεις:

  1. Ίδρυση πανελλαδικής πιονιέρικης οργάνωσης, ίσως με την ονομασία, «Πανελλαδική Οργάνωση Πιονιέρων Χ. Φλωράκης», με παιδιά από 10 έως 15 χρόνων, που μέσα από διάφορες εκδηλώσεις θα καλλιεργείται το ομαδικό πνεύμα, το πνεύμα αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας, αξίες όπως η τιμιότητα και η ηθική, η γνώση για την αποφυγή ουσιών και εξαρτήσεων, βασικά τα ιδανικά που αγκαλιάζουν την Κομμουνιστική Κοινωνία.

  2. Επανίδρυση της οργάνωσης των Νέων Πρωτοπόρων, με νέους και νέες από τα γυμνάσια και τα λύκεια της χώρας, που η δράση τους θα αγκαλιάζει τη κοινωνία, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, τις τέχνες, το σχολειό, τη γειτονιά στο χωριό και τη πόλη. Μέσα από μια τέτοια δράση είναι πιο εύκολο να αφωμιωθούν οι έννοιες του σοσιαλιστικού συστήματος, οι κομμουνιστικές σχέσεις.

  3. Η διαδρομή Πιονιέρος – Νέος Πρωτοπόρος – ΚΝΕ – ΚΚΕ, θα είναι μια εντελώς φυσική εξέλιξη. Ας μην ξεχνάμε ότι νέος και επανάσταση είναι έννοιες σύμφυτες.

  4. Ενότητες που θα μπορούσαν να είναι μέσα στην οπτική και των δύο Οργανώσεων είναι:

     α) Οι σχέσεις μεταξύ των νέων

     β) Οι σχέσεις μεταξύ νέων και των γονιών τους

     γ) Παιχνίδια που οξύνουν το νου όπως ντάμα, σκάκι κλπ.

     δ) Αθλητικές δραστηρίοτητες όπως ποδήλατο, πιγκ-πονγκ, βάδην κλπ.

     ε) Θεατρικό εργαστήρι, καραγκιόζης, κουκλοθέατρο

   στ) Συγγραφή ατομικά ή και (κυρίως) ομαδικά, λογοτεχνικών, ιστορικών, συναισθηματικών, τοπικών, πολιτικών κλπ. κειμένων

… και πολλά, πολλά ακόμα !