Ποιος από τους δύο ;

6 Ιουνίου, 2016

Quiz

Ο πρώτος, σχεδίασε, οργάνωσε και ξεκίνησε το έγκλημα.

Ο δεύτερος, κάνει το παν και το αποτελειώνει.

Ποιος, κατά τη γνώμη σας, είναι ο … χειροτερότερος;;;