Επειδή «κυκλοφορεί»…

30 Μαρτίου, 2020

Κύριοι της κυβέρνησης,

Μην τολμήσετε να (ξανα)βάλετε χέρι στις συντάξεις μας!

Να μην τολμήσετε να πειράξετε ούτε … τρίχα από αυτές!

Γκέγκε;;;