ΟΣΚΑΡ ΦΙΓΚΕΡΑ

11 Μαΐου, 2008

Διάλεξα μερικά σημεία από την συνέντευξη στον «Ρ» του ΓΓ του ΚΚΒ Όσκαρ Φιγκέρα και τα παραθέτω, κάτω από τον γενικό τίτλο:

Σοσιαλισμός σημαίνει αλλαγή παραγωγικών σχέσεων.

«Η εθνικοποίηση, η επιστροφή στο κράτος επιχειρήσεων, δεν έχουν ακόμα οδηγήσει σε μια αλλαγή των κοινωνικών παραγωγικών σχέσεων σ΄αυτές τις επιχειρήσεις.
Για το ΚΚ, αποτελεί βήμα προόδου το ότι βρίσκονται στα χέρια της πολιτείας αυτές οι βασικές επιχειρήσεις, στρατηγικής σημασίας για την εθνική ανάπτυξη, βασικά μέσα παραγωγής για την αλλαγή της οικονομίας και για τον καθορισμό της κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης της χώρας».

«Όμως, αυτές οι κρατικοποιήσεις πρέπει να συνοδεύονται από την ενεργό συμμετοχή των εργατών και των εργατριών στη Διεύθυνση και στην Λειτουργία των επιχειρήσεων».

«Διεκδικήσαμε εθνικοποίηση και κοινωνικοποίηση. Μια επιχείρηση-περιουσία της πολιτείας, περιουσία του βενεζουελάνικου λαού, αλλά και επιχείρηση κοινωνικοποιημένη, με τη συμμετοχή των εργαζομένων, στον καθορισμό του πλάνου, στην υλοποίηση και τον έλεγχό του, στη διοίκηση της εταιρείας».

» … μια σοσιαλιστική κατεύθυνση. Όπου, οι εργαζόμενοι και  οι εργαζόμενες θα συμμετέχουν άμεσα. Δε θα είναι μόνο μισθωτοί αλλά θα συμμετέχουν στο σχεδιασμό, στην οργάνωση της παραγωγής».

» … τι είναι Σοσιαλισμός. Για άλλους, σοσιαλισμός μπορεί να θεωρηθεί η προσφορά πρωινού στους μαθητές, τα προγράμματα. Αλλά, Σοσιαλισμός σημαίνει, βαθιά αλλαγή της συνείδησης, διαρκής συμμετοχή, βαθιά αλλαγή στις σχέσεις παραγωγής».