Για την επικείμενη αύξηση της στρατιωτικής θητείας

20 Οκτωβρίου, 2020

Κοιτάξτε κύριοι της κυβέρνησης …
Θέλετε να την αυξήσετε στους 12 μήνες!
Καλώς …
Αν θέλετε, μπορείτε να την αυξήσετε και στους … 24 ή και στους … 36!
Αρκεί βέβαια, παράλληλα, να πάρετε και τα παρακάτω συγμπληρωματικά μέτρα.

α. Οι φαντάροι θα υπηρετούν τα συμφέροντα της Ελλάδας και όχι άλλων χωρών, ή του ΝΑΤΟ.
β. Ο χρόνος της θητείας, θα θεωρείται ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ χρόνος εργασίας με αντίστοιχα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα.
γ. Ο μισθός του φαντάρου να ξεκινάει από τα 340 ευρώ το μήνα και περιοδικά να αυξάνεται. Φυσικά να προβλέποντα πρόσθετα κονδύλια για τους έγγαμους με παιδιά.
δ. Ειδικές διευκολύνσεις για τους σπουδαστές και τους φοιτητές, καθώς και τους αγρότες ή όσων έχουν ατομικές επιχειρήσεις.
ε. Φροντίδα για τις μονογονεϊκές οικογένειες, ή όσων έχουν στην προσοχή τους ανιόντες με προβλήματα.

Τα παραπάνω, δεν είναι φυσικά τα μοναδικά, μάλιστα θα έπρεπε να είχαν θεσπισεί και από τα πριν, όμως θεωρούνται από τα πιο βασικά.


Για τη στρατιωτική θητεία !

17 Ιουνίου, 2009

Επειδή πιστεύω :

– Ότι ο Ελληνικός Στρατός είχε, έχει και θα έχει και στο εγγύς μέλλον τουλάχιστον, σαφή ΝΑΤΟικό προσανατολισμό

– Ότι οι μόνιμοι οπλίτες θα πολλαπλασιάζοντα χρόνο με το χρόνο, ώστε να γίνει μιαν ώρα αρχήτερα ο Στρατός μας μισθοφορικός

– Ότι η κυβερνητική πολιτική στον τομέα αυτό (όπως και πριν του ΠΑΣΟΚ), είναι απολύτως ξεκάθαρη και δεν γίνεται καμία προσπάθεια απόκρυψής της

– Ότι είναι γεγονός που δεν το αμφισβητεί κανένας, η πρόσδεση της άμυνας της χώρας στου Ευρωατλαντικούς μηχανισμούς

– Τέλος, ότι για να έχουμε Στρατό που πραγματικά θα βρίσκεται στην υπηρεσία της Πατρίδας και του Λαού της, αυτό θα γίνει μόνο όταν η Χώρα μας θα γίνει Σοσιαλιστική

Για όλους τους παραπάνω λόγους,

Θεωρώ απολύτως αναγκαίο και χρήσιμο μέτρο την μείωση της στρατιωτικής θητείας κατά τρεις μήνες !