Έχουν ενδιαφέρον …

22 Μαΐου, 2021

Ας δούμε τι γίνεται σε μερικές χώρες, που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

1. ΙΝΔΙΑ
α. πληθυσμός 1,4 δις.
β. κρούσματα 26,5 εκατομμύρια ή το 1,9% του πληθυσμού.
γ. θανόντες 299 χιλιάδες ή το 0,02% του πληθυσμού.

δ. εμβολιασμένοι 1ης δόσης 188 εκατομμύρια ή το 13,43% του πληθυσμού.
ε. πλήρως εμβολιασμένοι 42 εκατομμύρια ή το 3% του πληθυσμού.

2. ΗΠΑ
α. πληθυσμός 333 εκατομμύρια.
β. κρούσματα 34 εκατομμύρια ή το 10,21% του πληθυσμού.
γ. θανόντες 603,5 χιλιάδες ή το 0,18% του πληθυσμού.

δ. εμβολιασμένοι 1ης δόσης 282 εκατομμύρια ή το 85% του πληθυσμού.
ε. πλήρως εμβολιασμένοι 128 εκατομμύρια ή το 38,5% του πληθυσμού.

3. ΡΩΣΣΙΑ
α. πληθυσμός 146 εκατομμύρια.
β. κρούσματα 5 εκατομμύρια ή το 3,42% του πληθυσμού.
γ. θανόντες 118,2 χιλιάδες ή το 0,08% του πληθυσμού.

δ. εμβολιασμένοι 1ης δόσης 25,5 εκατομμύρια ή το 17,47% του πληθυσμού.
πλήρως εμβολιασμένοι 10,4 εκατομμύρια ή το 7,1% του πληθυσμού.
Μία σύγκριση …

7 Σεπτεμβρίου, 2020

Ας ρίξουμε μια σύντομη ματιά στα στοιχεία δύο καπιταλιστικών χωρών.

α. ΗΠΑ (πληθ. λίγο πάνω από 328 εκατομμύρια)
β. ΡΩΣΣΙΑ (πληθ. περίπου 145 εκατομμύρια)

ΗΠΑ
Μολυθέντες: 6.280.400 ή το 1,91% του πληθυσμού
Ιαθέντες: 2.315.995 ή το 34,01% των μολυθέντων
Θανόντες: 188.954 ή το 3,00% των μολυθέντων

ΡΩΣΣΙΑ
Μολυθέντες: 1.027.334 ή το 0,71% του πληθυσμού
Ιαθέντες: 840.997 ή το 81,86% των μολυθέντων
Θανόντες: 17.818 ή το 1,73 των μολυθέντων