Περί όνου σκιάς

30 Ιανουαρίου, 2020

Γιατί άραγε, ασχολείται τόσο πολύ – στα κανάλια φυσικά – ο … όλος ΣΥΡΙΖΑς, με το «θέμα» Σαμαρά;

Μα, διότι, δεν … έχει τι άλλο να κάνει!

Για όόόλα τα άλλα, συμφωνεί ΑΠΟΛΥΤΑ με την Νέα Δημοκρατία!

Γκέγκε;