Ενοχλεί !

12 Σεπτεμβρίου, 2009

Πράγματι, το ΚΚΕ, γενικά οι Κομμουνιστές, ενοχλούμε !

Ενοχλούμε το σύστημα και τους εκφραστές του !

afisa 32

Και, ενοχλούμε, γιατί :

Οι Κομμουνιστές είναι τίμιοι !

Οι Κομμουνιστές είναι ξεκάθαροι !

Οι Κομμουνιστές είναι αγωνιστές !

Οι Κομμουνιστές δεν βάζουν νερό στο κρασί τους !

Οι Κομμουνιστές έχουν σταθερό, ταξικό προσανατολισμό !

Για αυτό και είναι στρατευμένοι στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας !

Πιο δυνατό ΚΚΕ, πιο δυνατός λαός !