Οφείλεις …

4 Μαΐου, 2016

Οφείλεις Φίλε μου, να αρνηθείς να είσαι δούλος

Οφείλεις Φίλε μου, να ΜΗΝ υποθηκεύεις το μέλλον και τις ελπίδες σου σε ψευτοσωτήρες

Οφείλεις Φίλε μου, να νιώθεις και να είσαι αξιοπρεπής

Οφείλεις Φίλε μου, να είσαι Άνθρωπος

Οφείλεις Φίλε μου, να αγωνίζεσαι για έναν δίκαι κόσμο

Το οφείλεις στον εαυτό σου !
Το οφείλεις στα παιδιά σου !
Το οφείλεις στην επόμενη γενιά !

Κατάλαβες, Φίλε μου ;