Αυτοδημιούργητοι …

28 Νοεμβρίου, 2008

Στο κάτω κάτω της … «Γραφής» (Αγίας ή Άλλης, Αδιάφορο !!!), το ελληνικό δαιμόνιο είναι τοις πάσι γνωστό.

Καθώς και το … παρατσούκλι :

Α υ τ ο δ η μ ι ο ύ ρ γ η τ ο ς  !!!

argyria

Έτισι, απλά είναι τα πράγματα, μια μικρή μαγιά δώσε στον έλληνα και θα την … αυγατίσει !!!