Ώδινεν όρος και έτεκεν μυν

4 Νοεμβρίου, 2016

Τάδε έφα Λουκιανός ο Σαμοσατεύς!

Φαντάζομαι καταλαβαίνετε αγαπητοί αναγνώστες σε τι αναφέρομαι, έτσι δεν είναι;