Ανησυχητική στατιστική …

31 Μαρτίου, 2020

Σε μια παγκόσμια καταγραφή της κατάστασης από τον κόβιντ-19, που δημισεύεται στο πόρταλ της Real.gr, για την χώρα μας υπάρχει ένα ανησυχητικό στατιστικό στοιχείο.

Από τα 1.314 κρούσματα, δεν τα κατάφεραν 49 συνάνθρωποί μας, όμως το πιο άσχημο είναι ότι μόλις 52 ιάθηκαν!

Πολύ μικρός αριθμός, σε σχέση με τα κρούσματα.

Ως μέτρο σύγκρισης, όχι και πολύ σχετικό, όμως για να ξέρουμε τι γίνεται, να αναφέρουμε ότι στην Κίνα, ιάθηκε το 93% των νοσούντων!