ΙΧ δήλωση !

6 Οκτωβρίου, 2008

Επειδή, τώρα τελευταία, κυκλοφορούν διάφορες επιστολές …

Δηλώνω προς το … πολυπληθές κοινό μου, εν γνώσει των συνεπειών του νόμου περί ψευδούς δήλωσης, ότι ΟΧΙ δεν πήρα καμία επιστολή ούτε από τον κύριο Εφραίμ ούτε από την κυρία Στέλλα … !!!