ΚΚ, Πρωτοπορία της Εργατικής Τάξης

8 Απριλίου, 2008

» Το Κομμουνιστικό Κόμμα, είναι η οργανωμένη ιδεολογική και πολιτική πρωτοπορία της εργατικής τάξης, είναι κόμμα που εκφράζει τα συμφέροντα της εργατικής τάξης και είναι ο καθοδηγητής της.
Καθήκον του Κομμουνιστικού Κόμματος είναι να μεταδόσει στην εργατική τάξη τη γνώση για την ιστορική της αποστολή και να οργανώσει τη πάλη για την απελευθέρωσή της από τα δεσμά του κεφαλαίου.
Παράλληλα με τη δουλειά στην εργατικά τάξη, το Κομμουνιστικό Κόμμα οφείλει να δρα και να επιδρά ιδεολογικά και στα άλλα καταπιεζόμενα στρώματα της καπιταλιστικής κοινωνίας, στους συμμάχους της εργατικής τάξης, προκειμένου να αντιληφθούν τα κοινά τους συμφέροντα και να συμπαραταχθούν ενάντια στον κοινό τους αντίπαλο, τα μονοπώλια και τον ιμπεριαλισμό.

Το Κόμμα μπορεί να εκπληρώσει το ρόλο της προλεταριακής πρωτοπορίας μόνο με τον όρο ότι θα είναι εξοπλισμένο με ενότητα θέλησης, ενότητα δράσης, ενότητα αυστηρότατης πειθαρχίας «.

Τα παραπάνω αποτελούν ένα πολύ μικρό μέρος της θεωρίας μας.
Η θεωρία για το Κόμμα, είναι από τα θεμελιακά στοιχεία του Μαρξισμού-Λενινισμού και γι αυτό βρέθηκε και βρίσκεται πάντα στο στόχαστρο της αστικής τάξης, των κάθε λογής οπορτουνιστών, κάθε λογής απολογητών του ιμπεριαλιστικού συστήματος, όλων αυτών που ανησυχούν για την τύχη ενός συστήματος που πάλιωσε, «σάπισε» και που αναπόφευκτα θα αντικατασταθεί από τον σοσιαλισμό.
Από τον Επιστημονικό Σοσιαλισμό!