Στη δεκαετία του … ΄50!

1 Οκτωβρίου, 2018

Εκεί γύρισε η συνδικαλιστική (άρα και η πολιτική) ζωή στην Κατερίνη!

Μπράβο μίστερ Αλέξη!

Το … κατάφερες κι αυτό!

Άξιος …

(εκπρόσωπος του κεφαλαίου και του … χωροφύλαξ)