Νέοι Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του ΚΚΕ

15 Μαΐου, 2013

Στα πλαίσια της αναδιάταξης των Στελεχών του Κόμματος, βάσει των Αποφάσεων που πάρθηκαν στα πλαίσια του 19ου Συνέδριου του ΚΚΕ :

Νέοι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ ορίστηκαν χτες οι βουλευτές Θ. Παφίλης και Ν. Καραθανασόπουλος.

Το γεγονός ότι εξ αιτίας αυτού, θα … εξαπολυθούν διάφορες … φήμες, είναι «ένα το κρατούμενο» !

Το ότι το ΚΚΕ έχει το δικαίωμα, να τοποθετεί τα Στελέχη του όπου αυτό (με τα συλλογικά του Όργανα) θέλει, όόόόόχι δεν περνάει από το νου κάθε είδους ΚΚΕεδολόγου !

 


Ο θεός να βάλει το χέρι του !

4 Ιανουαρίου, 2011

Μια φωτογραφία = Μία (αλλά … λύκαινα) σημασία !

Οι επί γης … εκπρόσωποι !!!

υ.γ.: πόσο δούλεμα, πια …


Η υπεροχή του Σοσιαλισμού

3 Δεκεμβρίου, 2008

Διαλέγω και παραθέτω παρακάτω κάποια Σημεία από τις Θέσεις της ΚΕ του ΚΚΕ για το Σοσιαλισμό, εν όψη του 18ου Συνεδρίου, που δείχνουν και πραχτικά πόσο μεγάλη είναι η υπεροχή του Σοσιαλισμού – Κομμουνισμού σε σχέση με το καπιταλιστικό σύστημα.

Θέση 7 παραγρ. 8 σελ.10 :

«Η σχεδιασμένη ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων στον κομμουνιστικό τρόπο παραγωγής θα πρέπει να απελευθερώνει όλο και περισσότερο χρόνο από την εργασία, ο οποίος θα αξιοποιείται για το ανέβασμα του μορφωτικού – πολιτιστικού επιπέδου του εργάτη, για τη συμμετοχή του στην άσκηση των καθηκόντων εξουσίας και διεύθυνσης της παραγωγής κλπ. Η ολόπλευρη ανάπτυξη του ανθρώπου, ως παραγωγικής δύναμης στην οικοδομούμενη νέου τύπου κοινωνία, και των κομμουνιστικών σχέσεων (μεταξύ αυτών και η κομμουνιστική στάση στην άμεσα κοινωνική εργασία) είναι σχέση αμφίδρομη. Ανάλογα με την ιστορική φάση, αποκτά προτεραιότητα η μία ή η άλλη πλευρά της».

Θέση 38 παραγρ. 6 σελ. 42 :

«Το ανώτατο όργανο εξουσίας είναι εργαζόμενο Σώμα – νομοθετεί και διοικεί ταυτόχρονα – στο πλαίσιο του οποίου γίνεται καταμερισμός ανάμεσα σε νομοθετικές και εκτελεστικές αρμοδιάτητες. Δεν είναι Κοινοβούλιο, οι εκπρόσωποι δεν είναι μόνιμοι, είναι ανακλητοί, δεν ξεκόβονται από την παραγωγή, αλλά αποσπώνται για τη διάρκεια της θητείας τους, ανάλογα με τις ανάγκες εργασίας ως εκπρόσωποι, δεν έχουν κανένα ιδιαίτερο οικονομικό προνόμιο από τη συμμετοχή τους στα όργανα εξουσίας. Από το ανώτατο όργανο ορίζονται η κυβέρνηση, οι επικεφαλής των διαφόρων εκτελεστικής αρμοδιότητας τομέων (υπουργεία, διευθύνσεις, επιτροπές κλπ.)».