ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ Λ.Σ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

25 Οκτωβρίου, 2013

laiki sispirosi

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

Ακόμη ένα έργο ΣΔΙΤ,  σύμπραξης ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, με τις ευλογίες  του Περιφερειάρχη και του Δήμαρχου Αλεξ/πολης για την κατασκευή Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Απορριμμάτων (Ο.Ε.Δ.Α.) Ανατολικού Τομέα στο πλαίσιο της πολιτικής παράδοσης επικερδών τομέων στο κεφάλαιο και της μετατροπής των Δήμων σε «Ανώνυμες Εταιρίες». Έτσι θα επιβαρύνουν υπέρμετρα τους δημότες τους για υπηρεσίες που θα έπρεπε να παρέχονται χωρίς πρόσθετες χρεώσεις, επιβαρύνοντας ταυτόχρονα και το περιβάλλον.

Με βάση τις πρόσφατες δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης αποκαλύπτει ότι:

Η Μονάδα  που κατασκευάζετε για επεξεργασία  150 χιλ. τόνων απορριμμάτων των Π.Ε. Έβρου και Ροδόπης, θα λειτουργήσει για τις ανάγκες του συνόλου της Περιφέρειας,  που σημαίνει  επεξεργασία υπερδιπλάσιων ποσοτήτων  απορριμμάτων που δεν προβλέπεται στην ΜΠΕ.

Δεν αποκλείει την επεξεργασία των απορριμμάτων με καύση, μιας και ο  «Νόμος-Πλαίσιο για τα Απόβλητα», που εγκρίθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο στις 23 Μάρτη του 2011, αποτελεί ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, σύμφωνα με την οποία η καύση αναβαθμίζεται στην πενταβάθμια κλίμακα της διαχείρισης απορριμμάτων (από την 4η στην 5η θέση) αν πετυχαίνει ένα βαθμό ενεργειακής αξιοποίησης π.χ. για τηλεθέρμανση.

Με αυτόν τον τρόπο Κυβέρνηση και Περιφερειακή – Τοπική Διοίκηση στηρίζουν τις μεθοδεύσεις τους για ιδιωτικοποίηση του τομέα διαχείρισης των απορριμμάτων και την επιβολή της επικίνδυνης για την υγεία και το περιβάλλον καύσης (σε συνδυασμό με τη μέθοδο της βιολογικής ξήρανσης), σε όφελος ελάχιστων μονοπωλιακών ομίλων που την προωθούν και θα μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους σε βάρος της λαϊκής οικογένειας, η οποία θα υποχρεωθεί να πληρώνει πολλαπλάσια ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας. Γεγονός που επιβεβαίωσε στη συνέντευξή του ο Περιφερειάρχης, δηλώνοντας ότι μεταφέρεται η οικονομική επιβάρυνση στου χρήστες.

Δεν είχαμε ούτε έχουμε καμιά αυταπάτη για την στάση των αρχόντων της  Τοπικής Διοίκησης. Συμφωνούν με την  πολιτική που υπηρετεί τα μεγάλα συμφέροντα σε βάρος του λαού,  που εφαρμόζει  η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ελληνικές κυβερνήσεις και στηρίζουν οι δυνάμεις του ευρωμονόδρομου. Οι Περιφερειάρχες και οι Δήμαρχοι που εφαρμόζουν αυτές τις πολιτικές, όσο και αν φαίνεται ότι δείχνουν ενδιαφέρον για το μεγάλο αυτό πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων,  έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τα λαϊκά συμφέροντα

 Τα απορρίμματα παρά το ότι είναι πια περιττά για τον «παραγωγό» τους,  αυτό δε σημαίνει ότι είναι άχρηστα, ότι πρέπει να οδηγηθούν σε συνολική καταστροφή και εξαφάνιση. Η ανάκτηση χρήσιμων συστατικών, στο μέγιστο βαθμό που το επιτρέπει το επίπεδο της τεχνολογίας και της οικονομίας είναι κρίσιμο ζήτημα για το λεγόμενο «δημόσιο συμφέρον», για τα λαϊκά συμφέροντα.

Το κεφάλαιο  βλέπει τα απορρίμματα ως εμπόρευμα. Βλέπει στη διαχείριση των απορριμμάτων ένα ακόμα πεδίο γενικευμένης εισπρακτικής επιβάρυνσης των λαϊκών στρωμάτων, επενδυτικής διεξόδου για λιμνάζοντα κεφάλαια και εγγυημένης κερδοφορίας με τη βοήθεια των κρατικών οργάνων –κυβέρνησης, περιφερειακής και τοπικής διοίκησης.

Τονίζαμε ότι η τραγική κατάσταση και το αδιέξοδο που έχει φτάσει το θέμα της διαχείρισης απορριμμάτων γενικά στη χώρα μας και στην περιοχή μας ειδικότερα είναι αποτέλεσμα των συγκεκριμένων πολιτικών που εφαρμόστηκαν όλα αυτά τα χρόνια από τις  κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ που σαν στόχο είχαν να παραδοθεί ο τομέας αυτός στο μεγάλο κεφάλαιο, για επενδύσεις που θα μεγιστοποιήσουν την κερδοφορία του. Νέα κρατικά πακέτα χρηματοδότησης θα δοθούν. Ήδη δίνονται και μέσα από την Περιφερειακή και Τοπική Διοίκηση στους επιχειρηματικούς ομίλους, για να υλοποιηθεί η «πράσινη» διαχείριση των απορριμμάτων.

Για το τεράστιο αυτό θέμα η «Λαϊκή Συσπείρωση» συνεχίζει αταλάντευτα να προβάλλει και να στηρίζει σε όλα τα επίπεδα τις θέσεις της με γνώμονα τα συμφέροντα της εργατικής τάξης και  των άλλων λαϊκών στρωμάτων. Γι αυτό πρότεινε και προτείνει:

Διαμόρφωση εθνικού σχεδίου ασφαλούς διαχείρισης των αποβλήτων από Ενιαίο Κρατικό Φορέα, ο οποίος θα λειτουργήσει με γνώμονα την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος. Ο σχεδιασμός θα υλοποιηθεί από το κράτος και όχι από ιδιώτες και θα χρηματοδοτηθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό.

·                     Προτεραιότητες του σχεδιασμού θα είναι: Η πρόληψη παραγωγής απορριμμάτων, προώθηση της ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή, επιλογή κατάλληλου μείγματος σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης και επεξεργασίας (σταθμοί μεταφόρτωσης, μηχανική ανακύκλωση, κομποστοποίηση), ασφαλής υγειονομική ταφή των υπολειμμάτων και πρωτογενών απορριμμάτων που δεν ανακυκλώνονται.

·                     Χωροταξικά ορθολογική κατανομή των νέων μονάδων επεξεργασίας και τελικής διάθεσης των απορριμμάτων.

·                     Διαχείριση των επικίνδυνων βιομηχανικών και των ιατρικών αποβλήτων ξεχωριστά από τα αστικά απορρίμματα. Εκπόνηση και άμεση υλοποίηση ολοκληρωμένου εθνικού (κεντρικού) σχεδιασμού για τα επικίνδυνα απόβλητα. Με χωροθέτηση και επιλογή μεθόδων για τις μονάδες επεξεργασίας και τελικής διάθεσής τους με κριτήριο την προστασία της υγείας, του περιβάλλοντος και του λαϊκού εισοδήματος και όχι τα συμφέροντα των μονοπωλιακών ομίλων.

Είναι φανερό πλέον ότι οι Περιφέρειες και οι Δήμοι στα πλαίσια του «Καλλικράτη», έγιναν κρατικοί μηχανισμοί προώθησης και υλοποίησης της πολιτικής της Ε.Ε., υποταγμένοι πλήρως στους στόχους των διαρκών «μνημονίων».

Η πολιτική της ΕΕ – που θεωρείται φιλοπεριβαλλοντική – εφαρμόζει την πολιτική:

«Ο ρυπαίνων πληρώνει», που σημαίνει καμία πρόληψη, ανεξέλεγκτη ρύπανση από το μεγάλο κεφάλαιο  και έπειτα το κόστος μετακυλύετε στα λαϊκά στρώματα.

«Εμπόριο ρύπων» που σημαίνει ότι μια χώρα (οι επιχειρηματικοί όμιλοι) ρυπαίνει και  αγοράζει «δικαιώματα» ρύπανσης από κάποια άλλη.

Η Λαϊκή Συσπείρωση  επισημαίνει ότι όσο το κοινωνικοπολιτικό σύστημα αποβλέπει στην ενίσχυση των κερδών της ολιγαρχίας, όσο ως μέγιστη περιβαλλοντική αρχή θα παραμένει το δικαίωμα του κεφαλαιοκράτη να ρυπαίνει με αντάλλαγμα ένα πρόστιμο που συνήθως δεν εισπράττεται, μόνο προσωρινές βελτιώσεις μπορούν να επιτευχθούν. Όπως και στα άλλα προβλήματα της εργατικής τάξης, των λαϊκών στρωμάτων, έτσι και στο πρόβλημα της ορθολογικής διαχείρισης των αποβλήτων, ολοκληρωμένη και μακροπρόθεσμα λύση, με σεβασμό στο περιβάλλον, στην υγεία, στους φυσικούς πόρους, στο λαϊκό εισόδημα, μόνο στο πλαίσιο ενός άλλου δρόμου ανάπτυξης με λαϊκή εξουσία και οικονομία μπορεί να εξασφαλιστεί.