Αυτό είναι Κόμμα!

8 Οκτωβρίου, 2020

Πότε πρόλαβε, πότε την συνέταξε και την κατάθεσε στην Βουλή, πραγματικά εντυπωσιάζει θετικά!
Το ΚΚΕ κατάθεσε πριν λίγο στη Βουλή ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ σε συζητούμενο σχέδιο νόμου, τροπολογία η οποία προβλέπει τα παρακάτω:

ΑΡΘΡΟ

1. Το άρθρο 5 στοιχείο β) του Π.Δ. 26/2012 τροποποιείται ως εξής: Όσοι στερήθηκαν το δικαίωμα αυτό λόγω ποινικής καταδίκης για τα εγκλήματα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 187 Π.Κ.

2. α) Στο άρθρο 14 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 10, ως εξής: δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι ή πρόεδροι κοινοτήτων που έχουν καταδικαστεί για τα εγκλήματα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 187 Π.Κ. εκπίπτουν αυτοδίκαια από το αξίωμά τους.

β) Στο άρθρο 117 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 7, ως εξής: Περιφερειάρχες ή περιφερειακοί σύμβουλοι που έχουν καταδικαστεί για τα εγκλήματα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 187 Π.Κ. εκπίπτουν αυτοδίκαια από το αξίωμά τους.

3. Στο άρθρο 2 του ν. 4255/2014, όπως ισχύει, προστίθεται παρ. 5, ως εξής: Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχει καταδικαστεί για τα εγκλήματα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 187 Π.Κ. εκπίπτει αυτοδίκαια από το αξίωμά του.».


Στη Βουλή η «Ευρωσυνθήκη».

11 Απριλίου, 2008

Κατατέθηκε χτες στην Βουλή από την κυβέρνηση η αντιδραστική «Συνθήκη της Λισαβόνας», γνωστή ως «Ευρωσυνθήκη» και θα προγραμματιστεί για το επόμενο διάστημα η συζήτησή της και η κύρωσή της από την Ολομέλεια.

Η «Ευρωσυνθήκη» υπογράφηκε στη Λισαβόνα από τους επικεφαλής των χωρών – μελών της ΕΕ στις 13 Δεκέμβρη 2007 σε αντικατάσταση του λεγόμενου «Ευρωσυντάγματος», το οποίο είχε απορριφθεί με δημοψήφισμα από τη Γαλλία και την Ολλανδία.
Όπως είναι γνωστό το ΚΚΕ έχει ήδη ζητήσει την διεξαγωγή δημοψηφίσματος για την κύρωση της «Ευρωσυνθήκης», πρόταση όμως που απέρριψε η κυβέρνηση δηλώνοντας ότι θα την κυρώσει από τη Βουλή και μάλιστα από τις πρώτες, όπως έκανε με το λεγόμενο Ευρωσύνταγμα.