Καλό! Πολύ καλό!

26 Μαρτίου, 2023

Το Πάσχα, γεμίζουμε τις εκκλησίες με … «Κουτσουμπίνια», κατόπιν έρχονται οι … κάλπες!

Εκεί να δεις …

Θα τις γεμίζουμε με ΚΑΤΑΚΟΚΚΙΝΑ «Κουτσουμπίνια»!!!