Παρισινή εξέγερση, ή …

25 Μαρτίου, 2023

Μήπως, αυτό που λαμβάνει χώραν στην Γαλλία, στο Παρίσι, δεν είναι μια … απλή εξέγερση της εργατιάς, αλλά μια Νέα Παρισινή Κομμούνα;

Ε;;;