Τρίτη ζόρικη …

18 Αυγούστου, 2020

Δευτέρα 17/8/2020
ΤΡΙΤΗ 18-8-2020

Κόσμος
Μολυθέντες: 21.684.349 (+ 221.756)
ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ: 21.956.417 (+ 272.068)

Θανόντες: 775.489 (+ 4.378)
ΘΑΝΑΤΟΙ: 775.706 (+ 217)

ΗΠΑ
Μολυθέντες: 5.403.361(+ 42.059)
ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ: 5.457.877 (+ 54.516)

Θανόντες: 170.052 (+ 569)
ΘΑΝΑΤΟΙ: 171.013 (+ 961)

Βραζιλία
Μολυθέντες: 3.340.197 (+ 23.101)
ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ:
3.359.570 (+ 19.373)
Θανόντες: 107.852 (+ 620)
ΘΑΝΑΤΟΙ: 108.536 (+ 684)

Ινδία
Μολυθέντες: 2.647.663 (+ 57.981)
ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ: 2.702.742 (+ 55.079)

Θανόντες: 50.921 (+ 941)
ΘΑΝΑΤΟΙ: 51.797 (+ 876)

Ρωσσία
Μολυθέντες: 920.719 (+ 0)
ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ:
930.276 (+ 9.557)
Θανόντες: 15.653 (+ 0)
ΘΑΝΑΤΟΙ: 15.836 (+ 183)

ΕΛΛΑΔΑ
Κρούσματα: 7.075
ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ: 7.472 (+ 397)

Θάνατοι: 228
ΘΑΝΑΤΟΙ: 232 (+ 4)