Χαμός στον κόσμο …

21 Ιουνίου, 2020

Σε παγκόσμιο επίπεδο

20/6 Μολυθέντες: 8.663.135
21/6 Μολυθέντες 8.794.337 αύξηση 131.202 1,51%
20/6 Θανόντες: 460.005
21/6 Θανόντες 464.492 αύξηση 4.487 0,98%

ΗΠΑ
20/6 Μολυθέντες: 2.220.961
21/6 Μολυθέντες 2.255.119 αύξηση 34.158 1,54%

20/6 Θανόντες: 119.112
21/6 Θανόντες 119.719 αύξηση 607 0,51%

ΒΡΑΖΙΛΙΑ
20/6 Μολυθέντες: 1.032.913
21/6 Μολυθέντες: 1.032.913 (δεν έχει δώσει νέα στοιχεία μολυθέντων)

20/6 Θανόντες: 48.954
21/6 Θανόντες: 49.976 αύξηση 1.022 2,09%

ΡΩΣΣΙΑ
20/6 Μολυθέντες: 568.292
21/6 Μολυθέντες: 576.162 αύξηση 7.870 1,38%
20/6 Θανόντες: 7.831
21/6 Θανόντες: 7.992 αύξηση 161 2,06%

ΙΝΔΙΑ
20/6 Μολυθέντες: 395.048
21/6 Μολυθέντες: 410.451 αύξηση 15.403 3,90%

20/6 Θανόντες: 12.948
21/6 Θανόντες: 13.254 αύξηση 306 2,36%

ΑΓΓΛΙΑ
20/6 Μολυθέντες: 303.285
21/6 Μολυθέντες: 304.580 αύξηση 1.295 0,43%

20/6 Θανόντες: 42.546
21/6 Θανόντες: 42.674 αύξηση 128 0,30%

ΒΕΛΓΙΟ
20/6 Μολυθέντες: 60.476
21/6 Μολυθέντες:60.550 αύξηση 74 μόλις κρούσματα

20/6 Θανόντες: 9.695
21/6 Θανόντες: 9.696 αύξηση 1 άτομο μόνο

ΣΟΥΗΔΙΑ
20/6 Μολυθέντες: 56.043
21/6 Μολυθέντες: 56.043 κανένα νέο κρούσμα

20/6 Θανόντες: 5.053
21/6 Θανόντες: 5.053 κανένας νεκρός επί πλέον