Αγωνιστικό μαχητικό ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ στον Έβρο

14 Ιουνίου, 2019

Οι υπoψήφιοι βουλευτές του ΚΚΕ για το νομό Έβρου

Οι Υποψήφιοι Βουλευτές του ΚΚΕ στον Νομό του Έβρου

1. Άννα Μαρία Σίσκου
2. Φανή Τρέλλη
3. Σταμάτης Γκατζίδης
4. Σάββας Δευτεραίος
5. Σιδέρης Μιχαηλίδης
6. Ιωάννης Χιώνης

Άξιοι!
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!