Γιατί έχασε ο ΣΥΡΙΖΑς

27 Μαΐου, 2019

Τρεις, κυρίως, είναι οι αιτίες.

1ον: Γιατί είπε ψέματα

2ον: Γιατί είπε ψέματα

3ον: Γιατί είπε ψέματα

Όποιος δεν τις ασπάζεται αυτές τις παραπάνω αιτίες, απλά λέει στον εαυτό του … ψέματα!!!