Σκόπια, Ελλάδα, Πρέσπες

21 Οκτωβρίου, 2018

Πάλι θα αναφερθούμε στη Συμφωνία των Πρεσπών.

Σύμφωνα με το Άρθρο 1, παράγραφος 4, τις υποπαραγράφους:

δ) Το Δεύτερο Μέρος (σ.σ.: Τα Σκόπια) θα ξεκινήσει τη διαδικασία των συνταγματικών τροποποιήσεων όπως προβλέπεται στην παρούσα Συμφωνία.

ε) Το Δεύτερο Μέρος θα ολοκληρώσει in toto (σ.σ.: στο σύνολό τους) τις συνταγματικές τροποποιήσεις έως το τέλος του 2018.

ζ) Μόλις το Δεύτερο Μέρος γνωστοποιήσει την ολοκλήρωση των προαναφερομένων συνταγματικών τροποποιήσεων και όλων των εσωτερικών νομικών διαδικασιών του προκειμένου να τεθεί σε ισχύ η παρούσα Συμφωνία, το Πρώτο Μέρος (σ.σ.: Η Ελλάδα) θα κυρώσει χωρίς καθυστέρηση την παρούσα Συμφωνία.

Με βάση τα παραπάνω, έχοντας δε υπόψη μας την παρούσα πολιτική κατάσταση στη χώρα μας, δεν αποκλείονται βουλευτικές εκλογές στις αρχές του Φλεβάρη του 2019!