Με αφορμή τα κούλουμα

19 Φεβρουαρίου, 2018

Λαέ μου περιούσιε

λαέ μου κουρελή

Για τη χαρά σου θλίβομαι

το κέφι σου με πνίγει

Αλλοτε πλήρωνες φθηνά

για να γλεντούν πολλοί

Τώρα πληρώνης ακριβά

για να γλεντούν ολίγοι

(Γεώργιος Σουρής)

Καλά Κούλουμα !