Πολιτικές παροιμίες

17 Φεβρουαρίου, 2017

α. Από την πόλη έρχομαι και στην κορφή … κανέλλα!

β. Δυο γάϊδαροι μαλώνανε σε ξένο … αχυρώνα!

γ. Στου κουφού την πόρτα, … πάρ΄την πόρτα και … κάντηνε!