Στο … WC !!!

1 Οκτωβρίου, 2016

Και όμως …

Εφημερίδες και κανάλια, ασχολούνται με … αυτό!!!

Ποιος πήγε στα … αποχωρητήρια και με ποιον!!!!!!!!!!

Ωιμέ …

Τι ακόμα θα μας κάνουν για να μπορούν να μας δουλεύουν ψιλό γαζί και να μας περνάνε στα πόδια αλυσίδες την μία μετά την άλλη!