Είμαστε άξιοι …

11 Ιουνίου, 2016

Για δείτε … καλά και πέστε μου:

aidies

Αυτοί οι δυο παραπάνω, είναι … Δήμαρχοι στη χώρα μας !!!

Είμαστε ή δεν είμαστε άξιοι της μοίρας μας;;;