Κοχλιάριον το … επαναδημοσιεύσιμο

1 Ιουνίου, 2016

Ξαναδημοσιεύω παλαότερον άρθρον, επειδή πιστεύω ότι είναι εντελώς επίκαιρον!

(με μια μικρή αλλαγή … χρώματος της … πρώτης κατηγορίας – τα … χρώματα αλλάζουν, η πολιτική όχι)

«Ως οι Ινδοί εις φυλάς, ούτω και οι Ελληνες διαιρούνται εις τρεις κατηγορίας:

α) Εις συμπολιτευομένους, ήτοι έχοντας κοχλιάριον να βυθίζωσιν εις την χύτραν του προϋπολογισμού.

β) Εις αντιπολιτευομένους, ήτοι μη έχοντας κοχλιάριον και ζητούντας εν παντί τρόπω να λάβωσιν τοιούτον.

γ) Εις εργαζομένους, ήτοι ούτε έχοντας κοχλιάριον ούτε ζητούντας, αλλ’ επιφορτισμένους να γεμίζωσι την χύτραν διά του ιδρώτος των».

Εμμανουήλ Ροΐδης

και, εξ αντιγραφής,

Νίκος Μπογιόπουλος – «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ»


Ανέκδοτο …

1 Ιουνίου, 2016

Θα μπορούσε να χαραχτηριστεί και ως το ανέκδοτο της τελευταίας τριετίας!

Ποιο ;

Μα, το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει τον Σεπτέμβρη … Συνέδριο!!!

 


Μπανανία

1 Ιουνίου, 2016

Παράκληση θερμή …

Σε όσους αποκαλούν τη χώρα μας Μπανανία …

Λάθος κάνετε κύριοι …

Δεν σας φταίει σε τίποτα τη Μπανανία !

Βρείτε κάτι άλλο …