Αξιοπρόσεκτη και σημαντική παρέμβαση

21 Οκτωβρίου, 2013

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΧΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔ. – ΘΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΚΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΡΕΛΛΗ ΧΡΗΣΤΟ

(Μέλος του Γρ. Περιοχής Αν. Μ-Θ)

ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΕ Η ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΣΑΠΩΝ

     Όλα τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι στην Περιοχή μας τα αποτελέσματα της κρίσης  είναι πιο οδυνηρά γιατί η περιοχή μας βρίσκονταν και στην περίοδο της δήθεν ισχυρής Ελλάδας – της ανάπτυξης και σήμερα βρίσκεται σε μια από τις τελευταίες θέσεις των Περιφερειών της Ευρωζώνης με βάση τους δείκτες ανάπτυξης και το ΑΕΠ. Ποιο άσχημη είναι η κατάσταση στις αγροτικές περιοχές όπως και στην περιοχή Σαππών.

      Η εφαρμογή όλων των μέχρι σήμερα ΚΠΣ, καθώς και η παροχή κινήτρων και ειδικών προνομίων που δόθηκαν στο μεγάλο κεφάλαιο, με τους Αναπτυξιακούς Νόμους και άλλα Προγράμματα για να επενδύσουν σε περιοχές όπως η ΑΜ-Θ, δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Εφαρμόστηκαν εδώ και δεκαετίες από όλες τις κυβερνήσεις της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ με κριτήρια την επιχειρηματικότητα, την ανταγωνιστικότητα, την κερδοφορία, στα πλαίσια της περίφημης βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης, και που για την εξυπηρέτησή και διευκόλυνσή τους δημιουργήθηκαν πέντε βιομηχανικές περιοχές  με ολοκληρωμένες υποδομές (σύνδεση με οδικούς άξονες, δίκτυα ύδρευσης, παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, δίκτυα οπτικών ινών, φυσικού αερίου, δίκτυο παροχέτευσης υγρών αποβλήτων και μονάδες επεξεργασίας) και Βιομηχανικά Πάρκα όπως στην Περιοχή Σαπών.   Όμως ο λαός της Περιοχής δε γνώρισε ανάπτυξη. Εκείνοι που είδαν τα κέρδη τους να μεγαλώνουν ήταν οι επιχειρηματίες, αρκετοί από τους οποίους μας άφησαν βιομηχανικά κουφάρια, για να επενδύσουν τα τεράστια κέρδη που αποκόμισαν σε άλλες χώρες ή άλλους τομείς ακόμα πιο κερδοφόρους.

Το σύνολο των διαθέσιμων στατιστικών στοιχείων επιβεβαιώνει την πορεία επιδείνωσης πλατιών λαϊκών στρωμάτων στην περιοχή της Ανατ. Μακεδονίας και της Θράκης και στις Σάπες.

Με την έναρξη της κρίσης στη χώρα το 2009, η ανεργία στην Περιφέρεια άρχισε να αυξάνεται, όπως και στο σύνολο της χώρας, με αλματώδεις ρυθμούς, της τάξης του 30% ετησίως. Το 2011 η ανεργία σχεδόν διπλασιάστηκε σε σχέση με το 2003, το 2012 φτάνει το 22,5% και το  2ο  εξάμηνο του 2013 εκτινάσσετε στο 26,9%.

Η περιοχή, όπως και ολόκληρη η Β. Ελλάδα, καταγράφει επικίνδυνα υψηλό επίπεδο ενεργειακής φτώχειας, αφού 6 στους 10 κατοίκους πρέπει να πληρώσουν πάνω από 10% του πραγματικού εισοδήματός τους για να έχει το σπίτι τους αποδεκτό επίπεδο θέρμανσης.

Η ανισόμετρη ανάπτυξη, η υστέρηση της περιοχής σε σχέση με το πανελλαδικό επίπεδο, δεν είναι γέννημα της βαθιάς καπιταλιστικής κρίσης.

Αρκετοί δείκτες της αστικής στατιστικής, όπως το κατά κεφαλήν εγχώριο προϊόν κατά περιφέρεια, αναδεικνύουν την απόκλιση της περιοχής τη δεκαετία πριν την εκδήλωση της κρίσης.

Με βάση παλιότερη έρευνα  για τη φτώχεια στην Ελλάδα η Περιφέρεια ΑΜΘ με βάση το εισόδημα και τον οικογενειακό προϋπολογισμό παρουσιάζει το μεγαλύτερο ποσοστό φτώχειας μετά την Περιφέρεια Ηπείρου. Έχει δε η  φτώχεια την μεγαλύτερη «έκταση» στον αγροτικό χώρο της Περιφέρειας .

     Στην Περιοχή στον πρωτογενή τομέα βασικοί κλάδοι παραγωγής είναι η Γεωργία, η Κτηνοτροφία και συμπληρωματικά τα Παραγωγικά Δάση.

Στην Περιοχή οι καλλιεργούμενες εκτάσεις παρουσιάζουν αυξομειώσεις από έτος σε έτος, Σημαντική, μείωση παρουσιάζουν ο καπνός, το βαμβάκι, τα ζαχαρότευτλα και η βιομηχανική τομάτα. Αποτέλεσμα της εφαρμογής της αναθεωρημένης ΚΑΠ, που οδήγησε στην εγκατάλειψη βασικών καλλιεργειών, του υψηλούς κόστους παραγωγής, των χαμηλών τιμών των αγροτικών προϊόντων, των αθρόων εισαγωγών ομοειδών προϊόντων, των προβλημάτων διάθεσης της παραγωγής στην αγορά κ.α

Που έχει σαν αποτέλεσμα την ένταση του ξεκληρίσματος των μικρομεσαίων αγροτών, τα ελλείμματα, τη διατροφική εξάρτηση, την παράδοση στο μεγάλο κεφάλαιο της αγροτικής γης, των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, του δασικού πλούτου. Τα προβλήματα αυτά θα πολλαπλασιαστούν με το νέο  πλαίσιο  της ΚΑΠ.

Οι αυτοαπασχολούμενοι (έμποροι, επαγγελματίες, βιοτέχνες) υπερχρεωμένοι οδηγούνται με γρήγορους ρυθμούς στο κλείσιμο των επιχειρήσεών τους.

 Η περιοχή μας είναι πραγματικά πλούσια σε ορυκτούς πόρους. Διαθέτει σημαντικά κοιτάσματα βιομηχανικών ορυκτών, όπως ΓΡΑΝΑΤΗΣ, ΓΡΑΦΙΤΗΣ, ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ, ΑΡΓΥΡΟΣ, ΧΑΛΚΟΣ, ΚΑΟΛΙΝΗΣ/ΑΡΓΙΛΟΣ, ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΗΣ, ΧΑΛΑΖΙΑΣ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ, ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ (πεδία Σαπών, Κρωβύλης, Ξυλαγανής)

Όμως, οι ορυκτοί πόροι όπως και συνολικότερα οι πλουτοπαραγωγικές πηγές της περιοχής μας δεν αξιοποιούνται, και δεν θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν σήμερα ,σε φιλολαϊκή κατεύθυνση, γιατί η κερδοφορία του κεφαλαίου, βρίσκεται στον αντίποδα της λαϊκής ευημερίας.

Στην επικαιρότητα βρίσκεται το περιβόητο επενδυτικό σχέδιο εξόρυξης του χρυσού της Περιοχής μας. Για το συγκεκριμένο σχέδιο έχει γίνει πολύ συζήτηση σχετικά με τις συνέπειες στο περιβάλλον, στην τοπική οικονομία, στη δημόσια υγεία.

Όμως ακόμα και αν δεν υπήρχαν αυτές οι συνέπειες, το σχέδιο των εταιρειών χρυσού, ισοδυναμεί με κλοπή ενός ιδιαίτερα πολύτιμου και μη ανανεώσιμου πόρου στρατηγικής σημασίας , ο οποίος μπορεί να αξιοποιηθεί μελλοντικά προς όφελος της λαϊκής ευημερίας, με τις κατάλληλες κοινωνικές και πολιτικές προϋποθέσεις. Το ΚΚΕ δηλώνει κατηγορηματικά ότι θα βρεθεί αποφασιστικά αντιμέτωπο με όποιον επιχειρεί να λεηλατήσει το χρυσό της Ελλάδας.

Τα εμφανιζόμενα οικονομικά αντισταθμιστικά οφέλη μπορούν να εκληφθούν μόνο ως πρόκληση για την τοπική κοινωνία και γενικότερα τα λαϊκά στρώματα. Τα περιβόητα κρατικά έσοδα αφορούν φορολογία επί των όποιων κερδών των θυγατρικών των Εταιρειών .

Στην περίπτωση που εξετάζουμε όμως, η ουσιαστική κλοπή της λαϊκής περιουσίας συνοδεύεται με μεγάλους κινδύνους για την τοπική οικονομία, το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία. Δεν θα αναλωθούμε σε μια αναλυτική εξέταση ενός πλήθους πλευρών που έχει αναδείξει η ακαδημαϊκή και γενικότερα η επιστημονική κοινότητα.

Αφετηρία της προσέγγισης μας είναι η επιστημονικά τεκμηριωμένη θέση ότι με το σημερινό επίπεδο ανάπτυξης της επιστήμης και της τεχνολογίας δεν υπάρχει μέθοδος εξόρυξης χρυσού που συνεπάγεται αμελητέες επιπτώσεις στον άνθρωπο και στο ευρύτερο περιβάλλον. Αναφερόμαστε σε επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, στον υδροφόρο ορίζοντα, τη γεωργία, την κτηνοτροφία, την αλιεία, τον τουρισμό, που έχουν ιδιαίτερη σημασία για την οικονομική ζωή της περιοχής.

Η πιθανότητα αστοχίας υπάρχει ακόμα και όταν λαμβάνονται μέτρα. Εδώ θα πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι αναφερόμαστε σε ένα ιδιωτικό όμιλο που δρα με γνώμονα το κέρδος, καθώς και την ψευδεπίγραφη εφαρμογή του ελέγχου απ’ το αστικό κράτος.

 

  Όλες οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις και όλα τα κόμματα του Ευρωμονόδρομου καθώς και  η Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας- Θράκης αλλά και ντόπιοι φορείς (Τ.Δ., Επιμελητήρια, κλπ.) έχουν ως βασικό στόχο να αναδείξουν την Περιφέρεια σε διαμετακομιστικό κέντρο με την παράλληλη ανάπτυξη της Τουριστικής Επιχειρηματικότητας αξιοποιώντας – ξεπουλώντας βασικές υποδομές της περιοχής όπως λιμάνια (Αλεξ/πολης – Καβάλας), Αεροδρόμια (Χρυσούπολης – Αλεξανδρούπολης), Εγνατία Οδό, ακτές σε μονοπωλιακούς ομίλους, έρχοντας να υπηρετήσουν τα συμφέρονται και σχεδιασμούς της Ε.Ε., ΔΝΤ, δικοματικής κυβέρνησης και μονοπωλίων ώστε να βγουν αλώβητοι από την κρίση τα μονοπώλια σε βάρος του λαού και των εργαζομένων.

Η συγκυβέρνηση του Μαύρου Μετώπου, στα πλαίσια της γενικότερης πολιτικής της να φορτώσει τα βάρη της κρίσης στους εργαζόμενους, ενισχύοντας ταυτόχρονα τα μονοπώλια, προχωρά στο σχεδιασμό ίδρυσης και στην Περιοχή μας Ελεύθερης Οικονομικής Ζώνης (ΕΟΖ), που σημαίνει ασυδοσία για το μεγάλο κεφάλαιο, εργασιακό καθεστώς γαλέρας για τους εργαζόμενους. Είναι απαίτηση της πλουτοκρατίας, που σε συνθήκες οικονομικής (καπιταλιστικής) κρίσης θέλει να επενδύσει τα υπερσυσσωρευμένα κεφάλαια της προηγούμενης περιόδου, για να αποκτήσει νέα κέρδη.

Οι υποστηρικτές όλων αυτών των σχεδίων προβάλλουν ως «θετικό αντάλλαγμα» ότι θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, ποντάροντας βέβαια στο γεγονός ότι η ανεργία μαστίζει ιδιαίτερα και την περιοχή μας.

Τους απαντάμε ότι είναι  συνυπεύθυνοι για την ανεργία που ζούμε και βέβαια οι θέσεις, που θα δημιουργηθούν, θα είναι ελάχιστες. Το ξεζούμισμα δε των εργαζομένων τεράστιο.

Στην περιγραφή των προβλημάτων συμφωνούμε όλοι. Ακόμα και στο ότι πρέπει να αναπτυχθούν αγώνες για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα μπορεί να συμφωνήσουμε όλοι. Όταν, όμως, η συζήτηση πηγαίνει στο ποιος φταίει που φτάσαμε ως εδώ, ποια είναι η αιτία των προβλημάτων, τότε αρχίζουν να φαίνονται οι διαφορές, οι ουσιαστικές διαφορές που υπάρχουν, τότε ξεχωρίζει η «ήρα από το στάρι».

Η συζήτηση για το ποιος φταίει που φτάσαμε ως εδώ, ποια είναι η αιτία των προβλημάτων πρέπει να ανοίξει όχι για να γυρίσουμε πίσω, αλλά για να προχωρήσουμε μπροστά με πολύτιμα συμπεράσματα, διδάγματα από τους αγώνες του χτες που είναι αναγκαία για τους αγώνες του σήμερα και το περιεχόμενό τους.

Η απλή κυβερνητική εναλλαγή, τα διάφορα κυβερνητικά σχήματα συνεργασίας που ακολουθούν τον ευρωμονόδρομο δεν μπορούν να διασφαλίσουν τη λαϊκή ευημερία, ούτε καν να συγκρατήσουν την πορεία επιδείνωσης της θέσης των λαϊκών στρωμάτων.

Στο πλαίσιο του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης καμιά αστική κυβέρνηση δεν μπορεί ουσιαστικά να υποχρεώσει το κεφάλαιο να επενδύσει και να λειτουργήσει με όρους που αντιστρατεύονται το στόχο του να διασφαλίσει το μέγιστο ποσοστό κέρδους. Μ’ αυτό το κριτήριο επιλέγει ο κάθε μονοπωλιακός όμιλος αν, πότε και πού θα επενδύσει, ποια τεχνολογία θα χρησιμοποιήσει. Στο ίδιο συμπέρασμα θα καταλήξουμε είτε εξετάσουμε τα συγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια εξόρυξης χρυσού, είτε τη μετακίνηση πολλών μονάδων παραγωγής της ένδυσης απ’ την Β. Ελλάδα στη Βουλγαρία, στα Βαλκάνια.

Το ΚΚΕ το πρώτο ερώτημα που θέτει είναι ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΠΟΙΟΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ. Όσο η ανάπτυξη θα έχει ως εργαλεία την επιχειρηματικότητα και ανταγωνιστικότητα με στόχο την καπιταλιστική κερδοφορία μιας χούφτας μεγάλων επιχειρήσεων, αυτό θα γίνεται με μαθηματική ακρίβεια σε βάρος των εργαζομένων. Ανάπτυξη για τα μονοπώλια σημαίνει βάσανα για το λαό και τα παιδιά του.

Η πολιτική πρόταση διεξόδου του ΚΚΕ,  ξεκινά με τη συγκρότηση της Λαϊκής Συμμαχίας. Συμμαχίας που αγκαλιάζει τη λαϊκή πλειοψηφία γιατί πλειοψηφία είναι οι εργάτες, οι αγρότες, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι γυναίκες και τα παιδιά τους, απαντά και στο σήμερα και στο αύριο.

Ο λαός τώρα πρέπει να προτάξει την ικανοποίηση των σύγχρονων δικαιωμάτων και αναγκών του, με βάση τις δυνατότητες της εποχής, της επιστήμης. Απέναντι στην πολιτική διάλυσης υπηρεσιών και οργανισμών που ακολουθεί η συγκυβέρνηση Ν.Δ. – ΠΑΣΟΚ, τις απολύσεις και τις διαθεσιμότητες που οδήγησαν και την περιοχή Σαπών σε πλήρη μαρασμό, απαντάμε:

— Τη σταθερή εργασία για όλους, σε ανθρώπινες και ασφαλείς συνθήκες, με διευρυμένο ελεύθερο χρόνο. Την κατάργηση κάθε είδους και μορφής ελαστικής – προσωρινής εργασίας. Τη διασφάλιση του λαϊκού εισοδήματος. Τη σύγχρονη Κοινωνική Ασφάλιση. Τη δραστική μείωση των ορίων συνταξιοδότησης.

— Τις υψηλού επιπέδου δημόσιες δωρεάν παροχές στην Υγεία, στην Παιδεία, στην Πρόνοια, με κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας σ’ αυτούς τους τομείς. Τη μετατροπή του αθλητισμού και του πολιτισμού από εμπορεύματα σε δικαιώματα εξασφαλίζοντας όλες τις σύγχρονες απαραίτητες υποδομές (π.χ. γήπεδο Σαπών) και πόρους.

— Την αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών δυνατοτήτων της περιοχής και συνολικά της χώρας, την ανάπτυξη των ζωτικών υποδομών που αφορούν στην αντισεισμική και αντιπλημμυρική θωράκιση, στην πυροπροστασία, στην προστασία του περιβάλλοντος.

·                        Χωροταξικό σχεδιασμό στη βάση των αποτελεσμάτων ερευνών για τη διάγνωση νέων αναγκών, την εκπόνηση κανονισμών και προδιαγραφών, καθώς και εθνικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων, ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδάτινων πόρων για την προστασία και την αξιοποίησή τους με κριτήριο τη λαϊκή ευημερία, τη διαμόρφωση πόλεων φιλικών στον άνθρωπο. Προστασία ελεύθερων χώρων από την τσιμεντοποίηση, του περιαστικού πρασίνου των ορεινών όγκων, ανάπλαση στις Σάπες του Δημοτικού Πάρκου, του Άλσους Δενδράκι.

– Τη συγκρότηση Κρατικού Ενιαίου Φορέα διαχείρισης των υδάτων, που θα υλοποιεί ολοκληρωμένη πολιτική διαχείρισης του νερού με γνώμονα τη λαϊκή ευημερία, η οποία θα αξιοποιεί και τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας

– Το σχεδιασμό και την υλοποίηση όλων των αναγκαίων εγγειοβελτιωτικών, αντιπλημμυρικών έργων υποδομής, που θα προλαμβάνουν, θα αμβλύνουν και θα αντιμετωπίζουν την εμφάνιση πλημμύρων, όπως στον ορεινό όγκο της Ροδόπης, τη διευθέτηση Χειμάρρων, τη λειψυδρία, έτσι θα αποταμιεύουν και θα εμπλουτίζουν τα υδάτινα αποθέματα. Άμεση προτεραιότητα αποκτά η ολοκλήρωση της κατασκευής του φράγματος του Ιασίου με σύγχρονο αρδευτικό και αποστραγγιστικό δίκτυο. Παράλληλα, πρέπει να υπάρξει οριστική αντιμετώπιση του υδρευτικού προβλήματος των οικισμών της περιοχής, Σάπες, Βέλκιο, Αρσάκιο κ.λπ., καθώς και την ικανοποίηση των κτηνοτροφικών αναγκών της περιοχής.

·                        Την αξιοποίηση όλων των ντόπιων – εγχώριων πηγών ενέργειας, όπως η υδροηλεκτρική, η αιολική, η ηλιακή, το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, η γεωθερμία (πεδία Σαπών, Κρωβύλης και λίμνης Μητρικού στη Ξυλαγανή) κ.λπ., με σεβασμό στο περιβάλλον και την υγεία του λαού και των εργαζομένων. Τη συστηματική έρευνα και εξεύρεση νέων πηγών. Για την εξασφάλιση επαρκούς και φθηνής λαϊκής κατανάλωσης, ασφάλεια των εργαζομένων του κλάδου, καθώς και των οικιστικών ζωνών, εξοικονόμηση ενέργειας και υψηλό βαθμό ενεργειακής απόδοσης.

Δημιουργία νέων   αγροτικών παραγωγικών συνεταιρισμών, οι οποίοι θα έχουν δικαίωμα χρήσης της κοινωνικοποιημένης γης ως παραγωγικού μέσου. Η ένταξη των μικροϊδιοκτητών αγροτών στον παραγωγικό συνεταιρισμό πραγματοποιείται εθελοντικά.

Η αγροτική παραγωγή θα στηριχτεί, αντίστοιχα, στην εγχώρια βιομηχανική παραγωγή λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, ζωοτροφών, γενετικού και πολλαπλασιαστικού υλικού κ.ά., γεωργικών μηχανημάτων, αρδευτικών υποδομών.

 Αναδιάρθρωση της αγροτικής παραγωγής που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες διατροφικές ανάγκες του λαού μας, θα προωθεί τη διατροφική αυτάρκεια και ανεξαρτησία της χώρας μας απέναντι στις πολυεθνικές τροφίμων, θα αξιοποιεί τις παραγωγικές δυνατότητες και θα διασφαλίζει το εισόδημα και την επιβίωση των μικρομεσαίων αγροτών. Οι προϋποθέσεις, εδαφικές, κλιματολογικές, υδρολογικές, τεχνικές, επιστημονικές, η εμπειρία και η εργατικότητα των αγροτών υπάρχουν για αυτά.

  Βασικά στοιχεία αυτής της ανάπτυξης είναι η εφαρμογή κλαδικών και περιφερειακών πολιτικών με βάση τα αντίστοιχα αγροτικά προϊόντα (βαμβάκι, καλαμπόκι, καπνός, τεύτλα, σιτηρά, κηπευτικά, κτηνοτροφία κ.λπ.)

Η αλλαγή της σύνθεσης της αγροτικής παραγωγής με ενίσχυση των ζωικών προϊόντων και των φυτικών προϊόντων που στηρίζουν τη ζωική παραγωγή, με στόχο την αυτάρκεια της χώρας μας σε βασικά διατροφικά προϊόντα.

Αξιοποίηση στην αγροτική παραγωγή ως πηγές ενέργειας το φυσικό αέριο, η αιολική ενέργεια, τα γεωθερμικά πεδία της περιοχής.

Ανάπτυξη της βιομηχανίας της περιοχής με τη δημιουργία σύγχρονης μεταποιητικής βιομηχανίας και βιοτεχνίας στηριζόμενες στις πλουτοπαραγωγικές πηγές της Περιοχής και τα παραγόμενα αγροτικά προϊόντα (κτηνοτροφικά, βαμβάκι,  αραβόσιτος, σιτηρά, τεύτλα, καπνός, κηπευτικά, ελιά κλπ.)

Όλα αυτά, βέβαια, απαιτούν και ριζικές αλλαγές στο επίπεδο της εξουσίας. Ανάπτυξη με κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες και όχι τις ανάγκες των μονοπωλίων, άλλη κοινωνική οργάνωση.

Αυτή η εξουσία απαιτεί κοινωνικοποίηση των μονοπωλίων με επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό.

Χρειάζονται νέοι θεσμοί, που θα διασφαλίζουν τη συμμετοχή των εργαζομένων, της νεολαίας, των γυναικών στη διοίκηση του λαϊκού κράτους, τον εργατικό – κοινωνικό έλεγχο από κάτω προς τα πάνω, με πυρήνα τη συνέλευση στον τόπο δουλειάς.

Αυτός είναι ο δρόμος της πραγματικής διεξόδου για το λαό, αναγκαίος, ώριμος και ρεαλιστικός όσο ποτέ, που οι λαϊκές δυνάμεις αξίζει να παλέψουν, με τη δική τους Συμμαχία, μαζί με το ΚΚΕ, κόντρα στα μονοπώλια, στα κόμματά τους και στους μηχανισμούς τους.


Όποια κι αν είναι αυτή

20 Οκτωβρίου, 2013

«Η όποια διαπραγμάτευση της κυβέρνησης με την τρόικα δε γίνεται από τη σκοπιά της υπεράσπισης των λαϊκών συμφερόντων, αλλά εκείνων της ελληνικής πλουτοκρατίας.

Η ελπίδα για το λαό δε βρίσκεται στις διαπραγματεύσεις της σημερινής ή μιας άλλης κυβέρνησης εντός των τειχών της ΕΕ και του ΔΝΤ, αλλά στην αποδέσμευση από αυτούς τους οργανισμούς, τη μονομερή διαγραφή του χρέους, την κοινωνικοποίηση του παραγόμενου πλούτου και την επιλογή ενός ριζικά διαφορετικού δρόμου ανάπτυξης, που θα υπηρετεί τις λαϊκές ανάγκες και όχι την κερδοφορία των μονοπωλίων».

Γραφείο Τύπου του ΚΚΕ

υ.γ.: Ο τίτλος του άρθρου «πάει» και στην κυβέρνηση και στην … διαπραγμάτευση !


Σχολικοί φύλακες αγωνιστές !

20 Οκτωβρίου, 2013

sholikoi filakes

Μετά από 23 ημέρες φτάνουν αύριο Κυριακή 20 Οκτώβρη στον Άγ. Στέφανο οι σχολικοί φύλακες που ξεκίνησαν με τα πόδια από τη Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 28 Σεπτέμβρη, με κατεύθυνση την Αθήνα, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να ενώσουν τη φωνή των 2.234 σχολικών φυλάκων με τη φωνή όλων των ανέργων της χώρας μας για να καταδικάσουν την αντιλαϊκή πολιτική και να απαιτήσουν καμιά απόλυση σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

 

Το Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής και τα σωματεία ΣΔΚΥ Αττικής, Αγίων Αναργύρων – Καματερού, Πετρούπολης, Ελληνικού, Περάματος, Κορυδαλλού, Ελευσίνας – Ασπροπύργου – Μάνδρας θα υποδεχτούν τους συναδέλφους τους με μια εκδήλωση αλληλεγγύης την Κυριακή 20 Οκτώβρη στις 7.00 το απόγευμα στον Αγ. Στέφανο στο κτίριο πρώην ΤΥΠΕΤ, οδός λεωφόρου λίμνης Μαραθώνα.

Τα σωματεία καλούν όλους τους συναδέλφους των δήμων της Αττικής να πάρουν μαζικά μέρος στην εκδήλωση αλληλεγγύης και να απαιτήσουν: Καμία απόλυση, καμιά διαθεσιμότητα. Σταθερή μόνιμη δουλειά για όλους.

 


Περίμενε κανείς, κάτι άλλο ;

19 Οκτωβρίου, 2013

Ο Πλατανιάς, από το 2ο μέχρι το 66ο λεπτό, κέρδιζε τον Ολυμπιακό με 1 – 0 !

Εκείνο το λεπτό, «είχαμε» αυτογκόλ και μετά άλλα τρία (κανονικά αυτά), έτσι στο τέλος ο Ολυμπιακός νίκησε τον Πλατανιά με 4 – 1 !

Περίμενε κανείς, να γίνει κάτι το διαφορετικό ;;;


Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο … Τσίπρας !

19 Οκτωβρίου, 2013

Μάλιστα !

Τ΄ακούσαμε κι αυτό !

Ο εγχώριος … Ιζνογκούτ, κατά κόσμο Αλέξης Τσίπρας, προωθείται να γίνει … Μπαρόζο στη θέση του … Μπαρόζο !!!

Δηλαδή, να γίνει ο 12ος Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Κομισιόν επί τω … Ελληνικότερον) !!!

Δυο λόγια για τον Πορτογάλο Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο :
Ο … Ζοζέ το λοιπόν, στα νιάτα του, υπήρξε … Μαοϊκός !!!
Αυτό όμως, δεν τον εμπόδισε να γίνει Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας (6/4/2002-29/7/2004) επικεφαλής του … κεντροδεξιού Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος !!!
Πρόεδρος της Κομισιόν, έγινε το 2004 – παραιτούμενος από την πρωθυπουργία – και ξανά το 2009 (5ετής η θητεία), οπότε τον ξαναψήφισαν οι Ευρωβουλευτές !

Οπότε και ο δικός «μας» … σενιόρ Αλέξης Τσίπρας, μιας και όπως «κυκλοφορεί» στα νιάτα του υπήρξε ΚΝίτης, θέλει δε να γίνει και Πρωθυπουργός της Ελλάδας, έχει προφανώς όλα εκείνα τα … προσόντα που χρειάζονται για τη θέση !

Και τι θα κάνει εφόσον εκλεγεί ;
Μα, θα βάζει τους Επίτροπους να προωθούν ΟΛΑ τα αντεργατικά νομοθετικά μέτρα που ήδη γνωρίζουμε (με μνημόνια ή … άνευ) σε βάρος των εργαζομένων ΟΛΗΣ της Ε.Ε. !

Τώρα, βέβαια, κι εδώ που τα λέμε, μεγάλο πρόβλημα θα προκύψει, αν τελικά οι Ευρωβουλευτές, ψηφίσουν τον Αλ. Τσίπρα για Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οπότε κι θα αναγκαστεί να … μετακομίσει κατά Βρυξέλλες μεριά !

Τι προβλήματα θα ανακύψουν ;

1. Ποιος θα ηγείται πλέον του ΣΥΡΙΖΑ

2. Ποιος θα γίνει πρωθυπουργός αν νικήσει στις επόμενες εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ

Δεν λέω, καλές είναι οι φιλοδοξίες, καλό είναι «να πετάς την σκούφια σου», να «ανεβαίνεις στα κεραμίδια», να «μην κρατιέσαι» να υπηρετήσεις τα αφεντικά σου, το μεγάλο κεφάλαιο, μπας και σου πετάξουν και σένα κανένα κόκκαλο, αλλά ρε παιδί μου, και λίγο … κράτει δεν βλάπτει !

Η κότα, λέει, όταν πίνει νερό κοιτάζει και τον … θεό !!!


Αναστολή χρηματοδότησης πολιτικών κομμάτων

19 Οκτωβρίου, 2013

Για να σχολιάσουμε σωστά το περιεχόμενο της σχετικής τροπολογίας, ας την παραθέσουμε πρώτα, όπως αυτή καταγράφεται στην ιστοσελίδα της Βουλής.

Αναστολή χρηματοδότησης

1.Σε περίπτωση άσκησης δίωξης κατά του αρχηγού κόμματος ή του προέδρου κοινοβουλευτικής ομάδας ή εκείνου που ασκεί την πραγματική διεύθυνση κόμματος ή κατά περισσοτέρων του ενός δεκάτου των βουλευτών ή του ενός πέμπτου των ευρωβουλευτών ή του ενός δεκάτου των μελών του κεντρικού οργάνου διοίκησης κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων, σύμφωνα με το καταστατικό τους, για τα εγκλήματα των άρθρων 187 (σ.σ. σύσταση ή συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση) και 187Α (σ.σ. τέλεση τρομοκρατικών  πράξεων, όπως π.χ. κατάλοιψη δημόσιου κτηρίου) του Ποινικού Κώδικα, αναστέλλεται κάθε είδους κρατική χρηματοδότηση και οικονομική ενίσχυση που προβλέπονται στον παρόντα νόμο.

2.Σε περίπτωση εκδόσεως αμετάκλητου απαλλακτικού βουλεύματος ή αμετάκλητης αθωωτικής απόφασης, αίρεται αναδρομικά η κατά τα ανωτέρω αναστολή και καταβάλλονται άτομα στον δικαιούχο τα παρακρατηθέντα ποσά.

3.Η κατά την παράγραφο 1 του παρόντος αναστολή, καθώς και η κατά την παράγραφο 2 άρση αυτής διατάσσονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου ενημερώνει σχετικώς τους συναρμόδιους Υπουργούς.

Σχόλια :

1. Βλέπει κανείς καμιά αναφορά στην χρυσή αυγή ;;;
(γιατί, υποτίθεται, ότι για την χ.α. κατατέθηκε αυτή η τροπολογία)

2. Αντίθετα, μπορεί κάλλιστα να χρησιμοποιηθεί (ειδικά μετά τον γνωστό τρομονόμο) για να χτυπηθεί ευθέως το λαϊκό κίνημα, κόμματα ή φορείς που αντιστέκονται, αγωνίζονται.

3.  Η «άσκηση δίωξης» μπορεί να γίνει ακόμα και εξ αιτίας κινητοποιήσεων, ή διαδηλώσεων, ή γιατί … έτσι θα κρίνει αρμόδιος θεσμικός παράγοντας.

4. Κυρίως μετά την διατύπωση της ανιστόριτης «θεωρίας» των «δύο άκρων», μπορεί κανείς να έχει εμποστοσύνη ;

Από ό,τι τελικά φαίνεται, ΝΔ – ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ, βρήκαν άλλη μια ευκαιρία για να δείξουν στο ντόπιο και ξένο κεφάλαιο, ότι στα σοβαρά ζητήματα μια χαρά συμφωνούν !


Η ιστοσελίδα της Ε Ε Δ Υ Ε

18 Οκτωβρίου, 2013

eedye 1

Νέα και δραστηριότητες του αντιιμπεριαλιστικού – φιλειρηνικού κινήματος στη χώρα μας και διεθνώς φιλοξενεί η νέα ηλεκτρονική σελίδα της ΕΕΔΥΕ, στη διεύθυνση http://www.eedye.gr, αλλά και στοιχεία για την ιστορία του κινήματος ειρήνης στην Ελλάδα και τον κόσμο, ανακοινώσεις για την επικαιρότητα, έντυπα, μπροσούρες κ.ά.

Προσβάσιμα θα είναι επίσης παλιότερα τεύχη των «ΔΡΟΜΩΝ της ΕΙΡΗΝΗΣ», ενώ μέσω της ηλεκτρονικής επικοινωνίας το «Περιστέρι της Ειρήνης» θα μεταφέρει τα μηνύματα των επισκεπτών.

 


Να οι … εχθροί, οεο !

17 Οκτωβρίου, 2013

Για την κυβέρνηση, τα κόμματα της αστικής τάξης και της Ε.Ε., τους δημοσιογραφίσκους – παπαγαλίσκους, τους διάφορους … «πολιτικούς αναλυτές», «συνταγματολόγους», «οικονομολόγους» ντόπιους ή του … εξωτερικού, οι εχθροί είναι :

– Οι αγρότες  – φαντάσματα !

– Οι ανάπηροι  – μαϊμού !

– Οι συνταξιούχο κάτω από τα 65 !

– Οι … υψηλόμισθοι κι οι … υψηλοσυνταξιούχοι !

– Όσοι … τρώνε κάθε μέρα έξω (π.χ. … σουβλάκια) !

– Όσοι βάζουν … βενζίνη !

Και φυσικά, όλοι οι παραπάνω έχουν ένα (αριθ. 1) κοινό σημείο :

ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ !

*

Φυσικά, ούτε λόγος για αυτούς που :

– Ζουν σε βάρος αυτών που δουλεύουν !

– Δεν πληρώνουν … φράγκο τσακιστό ενώ καρπώνονται τον πλούτο που παράγουν άλλοι, όπως είναι τα λαμόγια οι εφοπλιστές, οι βιομήχανους, οι τραπεζίτες !

– Που ενώ πήραν όλα (μέχρι … δεκάρας ή … σεντ) τα δάνεια και δημιούργησαν το περιβόητο «χρέος», τα φορτώνουν στον λαό και … σφυρίζουν αδιάφοροι !

Όοοοοχι !

Αυτοί, είναι … σύμμαχοι και … φίλοι !

υ.γ.: Υπάρχει άραγε η περίπτωση να ξυπνήσει επιτέλους η εργατική τάξη ;


Αποκαλύψεις του Ν. Μπογιό για την … πολιτική βούληση !

16 Οκτωβρίου, 2013

Είπες ο κ. Σαμαράς, όπως καταγράφεται στο άρθρο :

– «Δεν υπήρχε πολιτική βούληση …»

Κι εγώ ρωτάω αφελώς: – Σήμερα, υπάρχει ;;;

Οι αποκαλύψεις του Μπογιόπουλου στο σημερινό του άρθρο :

Το 2004 ήρθε στη δημοσιότητα (από τα «Νέα», στις 17/4/2004) ένα άκρως απόρρητο έγγραφο της Ελληνικής Αστυνομίας με ημερομηνία 10/12/1999. Το έγγραφο, ανάμεσα στα άλλα, έλεγε και τα εξής:

«β) Η οργάνωση [σ.σ.: η Χρυσή Αυγή] διατηρεί πολύ καλές σχέσεις και επαφές με εν ενεργεία αξιωματικούς και μόνιμους υπαξ/κούς του στρατού, αλλά και με αποστράτους.

γ) Διατηρεί πολύ καλές σχέσεις και επαφές με εν ενεργεία και απόστρατους αξ/κούς της ΕΛ.ΑΣ., αλλά και με απλούς αστυνομικούς.

δ) Στο παρελθόν, κατά τη διάρκεια των επετείων της 17ης Νοέμβρη, αλλά και άλλων εκδηλώσεων του αριστερίστικου και αναρχικού χώρου, η αστυνομία τούς προμήθευε με ασυρμάτους και κλομπς, για να τους εντοπίζουν και να τους κτυπούν, εμφανιζόμενοι ως “αγανακτισμένοι” πολίτες. […]

στ) Τα περισσότερα μέλη της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ οπλοφορούν παράνομα, προμηθευόμενα όπλα από βουλευτές (της ΝΔ), παρουσιαζόμενοι ως συνοδοί τους».

Έ ;;;

ΕΔΩ το πλήρες άρθρο του Νίκου


Το … γήπεδο, είναι το ίδιο !

15 Οκτωβρίου, 2013

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Κοροϊδεύουν το λαό παλιοί και όψιμοι «εξορκιστές» των μνημονίων

Σε σχόλιό του, για τις οικονομικές εξελίξεις το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ τονίζει:

«Τόσο η ελάφρυνση του χρέους που υπόσχεται η κυβέρνηση, όσο και το «κούρεμα» που διεκδικεί η αξιωματική αντιπολίτευση, συντασσόμενη ουσιαστικά με το ΔΝΤ, όχι μόνο δεν οδηγούν στο τέλος της αντιλαϊκής επίθεσης, αλλά προϋποθέτουν την υλοποίηση νέων σκληρών αντιλαϊκών μέτρων και μνημονίων, χωρίς ημερομηνία λήξης.

Οι παλιοί και οι όψιμοι «εξορκιστές» της τρόικας* και των μνημονίων κοροϊδεύουν το λαό και τον οδηγούν σε νέες παγίδες και περιπέτειες, αφού αποδέχονται την Ευρωπαϊκή Ενωση και την καπιταλιστική οικονομία, την ανάγκη των μονοπωλίων να διασφαλίσουν την κερδοφορία τους.

Ο μοναδικός τρόπος για να απαλλαγεί ο λαός οριστικά από τα αντιλαϊκά μέτρα, την εξαθλίωση και τα μνημόνια διαρκείας είναι να βαδίσει σε έναν ριζικά διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης χωρίς τα δεσμά του χρέους, της ΕΕ και των μονοπωλίων».

*: Αλήθεια, επί τέλους, θα πει κανένας πολιτικός ή δημοσιογράφος τι είναι, ποια είναι αυτή η … τρόικα ;;; Φαντάζομαι ότι δεν εννοούν εκείνο το … παλιό Ρωσικό έλκηθρο με τα τρία άλογα !!!