ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ Λ.Σ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

25 Οκτωβρίου, 2013

laiki sispirosi

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

Ακόμη ένα έργο ΣΔΙΤ,  σύμπραξης ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, με τις ευλογίες  του Περιφερειάρχη και του Δήμαρχου Αλεξ/πολης για την κατασκευή Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Απορριμμάτων (Ο.Ε.Δ.Α.) Ανατολικού Τομέα στο πλαίσιο της πολιτικής παράδοσης επικερδών τομέων στο κεφάλαιο και της μετατροπής των Δήμων σε «Ανώνυμες Εταιρίες». Έτσι θα επιβαρύνουν υπέρμετρα τους δημότες τους για υπηρεσίες που θα έπρεπε να παρέχονται χωρίς πρόσθετες χρεώσεις, επιβαρύνοντας ταυτόχρονα και το περιβάλλον.

Με βάση τις πρόσφατες δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης αποκαλύπτει ότι:

Η Μονάδα  που κατασκευάζετε για επεξεργασία  150 χιλ. τόνων απορριμμάτων των Π.Ε. Έβρου και Ροδόπης, θα λειτουργήσει για τις ανάγκες του συνόλου της Περιφέρειας,  που σημαίνει  επεξεργασία υπερδιπλάσιων ποσοτήτων  απορριμμάτων που δεν προβλέπεται στην ΜΠΕ.

Δεν αποκλείει την επεξεργασία των απορριμμάτων με καύση, μιας και ο  «Νόμος-Πλαίσιο για τα Απόβλητα», που εγκρίθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο στις 23 Μάρτη του 2011, αποτελεί ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, σύμφωνα με την οποία η καύση αναβαθμίζεται στην πενταβάθμια κλίμακα της διαχείρισης απορριμμάτων (από την 4η στην 5η θέση) αν πετυχαίνει ένα βαθμό ενεργειακής αξιοποίησης π.χ. για τηλεθέρμανση.

Με αυτόν τον τρόπο Κυβέρνηση και Περιφερειακή – Τοπική Διοίκηση στηρίζουν τις μεθοδεύσεις τους για ιδιωτικοποίηση του τομέα διαχείρισης των απορριμμάτων και την επιβολή της επικίνδυνης για την υγεία και το περιβάλλον καύσης (σε συνδυασμό με τη μέθοδο της βιολογικής ξήρανσης), σε όφελος ελάχιστων μονοπωλιακών ομίλων που την προωθούν και θα μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους σε βάρος της λαϊκής οικογένειας, η οποία θα υποχρεωθεί να πληρώνει πολλαπλάσια ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας. Γεγονός που επιβεβαίωσε στη συνέντευξή του ο Περιφερειάρχης, δηλώνοντας ότι μεταφέρεται η οικονομική επιβάρυνση στου χρήστες.

Δεν είχαμε ούτε έχουμε καμιά αυταπάτη για την στάση των αρχόντων της  Τοπικής Διοίκησης. Συμφωνούν με την  πολιτική που υπηρετεί τα μεγάλα συμφέροντα σε βάρος του λαού,  που εφαρμόζει  η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ελληνικές κυβερνήσεις και στηρίζουν οι δυνάμεις του ευρωμονόδρομου. Οι Περιφερειάρχες και οι Δήμαρχοι που εφαρμόζουν αυτές τις πολιτικές, όσο και αν φαίνεται ότι δείχνουν ενδιαφέρον για το μεγάλο αυτό πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων,  έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τα λαϊκά συμφέροντα

 Τα απορρίμματα παρά το ότι είναι πια περιττά για τον «παραγωγό» τους,  αυτό δε σημαίνει ότι είναι άχρηστα, ότι πρέπει να οδηγηθούν σε συνολική καταστροφή και εξαφάνιση. Η ανάκτηση χρήσιμων συστατικών, στο μέγιστο βαθμό που το επιτρέπει το επίπεδο της τεχνολογίας και της οικονομίας είναι κρίσιμο ζήτημα για το λεγόμενο «δημόσιο συμφέρον», για τα λαϊκά συμφέροντα.

Το κεφάλαιο  βλέπει τα απορρίμματα ως εμπόρευμα. Βλέπει στη διαχείριση των απορριμμάτων ένα ακόμα πεδίο γενικευμένης εισπρακτικής επιβάρυνσης των λαϊκών στρωμάτων, επενδυτικής διεξόδου για λιμνάζοντα κεφάλαια και εγγυημένης κερδοφορίας με τη βοήθεια των κρατικών οργάνων –κυβέρνησης, περιφερειακής και τοπικής διοίκησης.

Τονίζαμε ότι η τραγική κατάσταση και το αδιέξοδο που έχει φτάσει το θέμα της διαχείρισης απορριμμάτων γενικά στη χώρα μας και στην περιοχή μας ειδικότερα είναι αποτέλεσμα των συγκεκριμένων πολιτικών που εφαρμόστηκαν όλα αυτά τα χρόνια από τις  κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ που σαν στόχο είχαν να παραδοθεί ο τομέας αυτός στο μεγάλο κεφάλαιο, για επενδύσεις που θα μεγιστοποιήσουν την κερδοφορία του. Νέα κρατικά πακέτα χρηματοδότησης θα δοθούν. Ήδη δίνονται και μέσα από την Περιφερειακή και Τοπική Διοίκηση στους επιχειρηματικούς ομίλους, για να υλοποιηθεί η «πράσινη» διαχείριση των απορριμμάτων.

Για το τεράστιο αυτό θέμα η «Λαϊκή Συσπείρωση» συνεχίζει αταλάντευτα να προβάλλει και να στηρίζει σε όλα τα επίπεδα τις θέσεις της με γνώμονα τα συμφέροντα της εργατικής τάξης και  των άλλων λαϊκών στρωμάτων. Γι αυτό πρότεινε και προτείνει:

Διαμόρφωση εθνικού σχεδίου ασφαλούς διαχείρισης των αποβλήτων από Ενιαίο Κρατικό Φορέα, ο οποίος θα λειτουργήσει με γνώμονα την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος. Ο σχεδιασμός θα υλοποιηθεί από το κράτος και όχι από ιδιώτες και θα χρηματοδοτηθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό.

·                     Προτεραιότητες του σχεδιασμού θα είναι: Η πρόληψη παραγωγής απορριμμάτων, προώθηση της ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή, επιλογή κατάλληλου μείγματος σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης και επεξεργασίας (σταθμοί μεταφόρτωσης, μηχανική ανακύκλωση, κομποστοποίηση), ασφαλής υγειονομική ταφή των υπολειμμάτων και πρωτογενών απορριμμάτων που δεν ανακυκλώνονται.

·                     Χωροταξικά ορθολογική κατανομή των νέων μονάδων επεξεργασίας και τελικής διάθεσης των απορριμμάτων.

·                     Διαχείριση των επικίνδυνων βιομηχανικών και των ιατρικών αποβλήτων ξεχωριστά από τα αστικά απορρίμματα. Εκπόνηση και άμεση υλοποίηση ολοκληρωμένου εθνικού (κεντρικού) σχεδιασμού για τα επικίνδυνα απόβλητα. Με χωροθέτηση και επιλογή μεθόδων για τις μονάδες επεξεργασίας και τελικής διάθεσής τους με κριτήριο την προστασία της υγείας, του περιβάλλοντος και του λαϊκού εισοδήματος και όχι τα συμφέροντα των μονοπωλιακών ομίλων.

Είναι φανερό πλέον ότι οι Περιφέρειες και οι Δήμοι στα πλαίσια του «Καλλικράτη», έγιναν κρατικοί μηχανισμοί προώθησης και υλοποίησης της πολιτικής της Ε.Ε., υποταγμένοι πλήρως στους στόχους των διαρκών «μνημονίων».

Η πολιτική της ΕΕ – που θεωρείται φιλοπεριβαλλοντική – εφαρμόζει την πολιτική:

«Ο ρυπαίνων πληρώνει», που σημαίνει καμία πρόληψη, ανεξέλεγκτη ρύπανση από το μεγάλο κεφάλαιο  και έπειτα το κόστος μετακυλύετε στα λαϊκά στρώματα.

«Εμπόριο ρύπων» που σημαίνει ότι μια χώρα (οι επιχειρηματικοί όμιλοι) ρυπαίνει και  αγοράζει «δικαιώματα» ρύπανσης από κάποια άλλη.

Η Λαϊκή Συσπείρωση  επισημαίνει ότι όσο το κοινωνικοπολιτικό σύστημα αποβλέπει στην ενίσχυση των κερδών της ολιγαρχίας, όσο ως μέγιστη περιβαλλοντική αρχή θα παραμένει το δικαίωμα του κεφαλαιοκράτη να ρυπαίνει με αντάλλαγμα ένα πρόστιμο που συνήθως δεν εισπράττεται, μόνο προσωρινές βελτιώσεις μπορούν να επιτευχθούν. Όπως και στα άλλα προβλήματα της εργατικής τάξης, των λαϊκών στρωμάτων, έτσι και στο πρόβλημα της ορθολογικής διαχείρισης των αποβλήτων, ολοκληρωμένη και μακροπρόθεσμα λύση, με σεβασμό στο περιβάλλον, στην υγεία, στους φυσικούς πόρους, στο λαϊκό εισόδημα, μόνο στο πλαίσιο ενός άλλου δρόμου ανάπτυξης με λαϊκή εξουσία και οικονομία μπορεί να εξασφαλιστεί.


ΤΟ ΟΧΙ

25 Οκτωβρίου, 2013

Ανακοίνωση εξέδωσε το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ για την 28η Οκτωβρίου 1940. Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Το ΟΧΙ του ελληνικού λαού το 1940 στο φασισμό – ναζισμό, καθώς και η μετέπειτα μαζική ηρωική πάλη του ενάντια στον κατακτητή και τους ντόπιους συνεργάτες του, μέσα από τις γραμμές του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, εμπνέει και διδάσκει σήμερα τους εργαζόμενους, τη νεολαία, για να πουν το δικό τους ΟΧΙ στις πολιτικές εξαθλίωσης που του επιβάλλουν η ΕΕ και οι κυβερνήσεις για τα συμφέροντα του κεφαλαίου.

Να πουν το δικό τους ΟΧΙ στις πολιτικές που εμπλέκουν την Ελλάδα σε ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και πολέμους, όπως αυτούς που προετοιμάζουν το ΝΑΤΟ και η ΕΕ σε βάρος λαών και χωρών».

Όλη την Ανακοίνωση, μπορείτε να την διαβάσετε ΕΔΩ !

 


Νέα μέτρα, άσχετα από την … φορά τους !

25 Οκτωβρίου, 2013

«Δεν μπορούμε να λέμε κανένα μέτρο.
Από το όχι σε νέα οριζόντια δημοσιονομικά μέτρα, το οποίο και εγώ υποστηρίζω, έως το όχι, κανένα μέτρο, υπάρχει τεράστια απόσταση»,
δήλωσε σήμερα στην εφημερίδα «Τα Νέα», ο υπουργός Οικονομικών, Γιάννης Στουρνάρας.

Με αυτή τη φράση ξεκαθάρισε ότι το σύνθημα «όχι οριζόντια μέτρα» που προβάλει η κυβέρνηση, για το λαό δεν θα έχει κανένα αντίκρυσμα.

Η δήλωση αυτή ήρθε να προστεθεί σε όσα είπε πρόσφατα ο Γιάννης Στουρνάρας στο συνέδριο του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων, για την ανάγκη «στοχευμένων περικοπών» στο ασφαλιστικό και στις κοινωνικές δαπάνες.

Στη συνέχεια έγινε γνωστό ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει να καταργήσει τις πρόωρες συντάξεις.
Μάλιστα εκτιμάται ότι με αυτό τον τρόπο θα αυξηθούν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης μέχρι και 12 χρόνια για ορισμένες κατηγορίες ασφαλισμένων, όπως οι μητέρες με ανήλικο παιδί που εργάζονται στο δημόσιο.

Άντε μετά να πεις σε αυτή την μητέρα ότι αυτό δεν συνιστά νέο μέτρο, γιατί είναι «στοχευμένη περικοπή» και όχι «οριζόντια».

Το παράδειγμα αυτό θυμίζει τους καλόγερους του μεσαίωνα που βάφτιζαν το κρέας ψάρι.

Άλλωστε η συνταγή είναι παλιά και δοκιμασμένη.
Αντί να εφαρμοστούν με γενικό τρόπο τα μέτρα, εφαρμόζονται τμηματικά για να προκαλέσουν τις λιγότερες δυνατές αντιδράσεις.
Με αυτή την τακτική η κυβέρνηση προωθεί πιο εύκολα τη λογική του «διαίρει και βασίλευε».
Τη μία ανεβάζει τα όρια στο δημόσιο, την άλλη στον ιδιωτικό τομέα και με αυτό τον τρόπο συγκαλύπτει τον ενιαίο χαρακτήρα της επίθεσης και την κοινή απάντηση που πρέπει να δοθεί.

Εάν ο λαός θέλει να δει «άσπρη μέρα» θα πρέπει να σταματήσει να δέχεται θυσίες, πότε λόγω των ελλειμμάτων, πότε εξαιτίας του χρέους, πότε στο όνομα της ανάκαμψης, αφού πάντα αυτός θα πληρώνει τον «λογαριασμό».

Η απόκρουση της κυβερνητικής προπαγάνδας είναι το πρώτο βήμα, που θα μείνει μετέωρο εάν δεν μετουσιωθεί σε πράξη, για την παρεμπόδιση των νέων μέτρων και για να ανοίξει ο δρόμος για μια άλλη εξουσία και μια άλλη οικονομία με επίκεντρο τις λαϊκές ανάγκες.

Οπότε, είτα τα επερχόμενα μέτρα είναι … «οριζόντια», είτε … «κάθετα», είτε … «πλαγιαστά» η πραγματικότητα είναι ότι είναι :

ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ !


Η … καλαμιά του … ΣΥΡΙΖΑ !

24 Οκτωβρίου, 2013

Θα μπορούσε κανείς να το χαραχτηρίσει και ως το ανέκδοτο της ημέρας !

Το οποίο ανέκδοτο, όμως, κακά τα ψέματα, είναι … καλό!!!

Που αναφέρομαι ;

Στο ότι τις τελευταίες ώρες, κυκλοφορεί μια … ατάκα του ΣΥΡΙΖΑ που ούτε λίγο ούτε πολύ, λέει :

– Η υποψηφιότητα Τσίπρα προκάλεσε πανικό !

Μιλάμε για την υποψηφιότητα Τσίπρα για τη … «σπουδαία» θέση του προέδρου της Κομισιόν (Μπαρόζο) μέσω του οπορτουνιστικού, υπηρέτη του μεγάλου κεφαλαίου, ξεφτιλισμένου ΚΕΑ !

Παίδες εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ …

Είπαμε να καβαλήσει κανείς καλάμι, άντε και την … καλαμιά, όμως όχι και όλο το … χωράφι !!!

Ξεπεζέψτε …


Συνεπώς …

24 Οκτωβρίου, 2013

Πως αποδεικνύεται περίτρανα και αδιαμφισβήτητα (δυστυχώς, φυσικά) ότι οσονούπω έρχονται ΝΕΑ ΔΥΣΒΑΣΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ σε βάρος των εργαζομένων, των συνταξιούχων, γενικά της εργατικής τάξης ;

Και όχι μόνο αυτό (νέα μέτρα), αλλά και … βαριά κι ασήκωτα ;

Μα, από την πρόσφατη δήλωση του … Αντιπροέδρου Ευάγγελου (εκείνο το Βαγγέλης, έχει καταργηθεί προ πολλού) Βενιζέλου, ο οποίος … απεφάνθει :

– » Επιβολή νέων μέτρων αποκλείεται» !

Άρα …

&

Συνεπώς …


Ο ΣΥΡΙΖΑ, με τα μάτια του … Λένιν !

23 Οκτωβρίου, 2013

«Ο Μαρξισμός όμως μας μαθαίνει να εξετάζουμε κάθε φαινόμενο στην εξέλιξή του και να μην ικανοποιούμαστε με το επιφανειακό του περίγραμμα, να μην πιστεύουμε τις όμορφες ταμπέλες, να ερευνούμε τις οικονομικές, τις ταξικές βάσεις των κομμάτων, να μελετάμε την αντικειμενική πολιτική κατάσταση που θα προδικάσει τη σημασία και την έκβαση της πολιτικής τους δράσης. Εφαρμόστε αυτή τη μέθοδο έρευνας για το ΣΥΡΙΖΑ και θα δείτε την ορθότητα του ισχυρισμού μας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι κόμμα αλλά μια συμπτωματική κατάσταση. Δεν είναι πολιτική δύναμη, αλλά αφρός που γεννήθηκε από τη σύγκρουση αντιμαχόμενων δυνάμεων που λίγο πολύ η μια αντισταθμίζει την άλλη.

Πραγματικά συνταιριάζει μέσα του τον κύκνο, τον κάβουρα και το λούτσο, τη φλύαρη ξιπασμένη, αυτάρεσκη, στενοκέφαλη, δειλή διανόηση, τον αντεπαναστάτη τσιφλικά που θέλει με συγκαταβατική τιμή να απαλλαγεί από τον επαναστάτη και τέλος τον καλοστεκούμενο, νοικοκυρεμένο, οικονόμο και τσιγκούνη μικροαστό.

… δεν μπορούν να εξουσιάζουν γιατί τα πραγματικά αφεντικά της αστικής κοινωνίας, οι διάφοροι Δασκαλόπουλοι και Σία, οι εκπρόσωποι του μεγάλου κεφαλαίου και της μεγάλης ιδιοκτησίας, στέκουν παράμερα από αυτό το κόμμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το κόμμα που ονειροπολεί λευκή, αγνή, ομαλή, «ιδανική» αστική κοινωνία.

Οι οπορτουνιστές δεν μπορούν να οδηγήσουν την επανάσταση μπροστά γιατί δεν τους ακολουθεί μια συσπειρωμένη και πραγματική επαναστατική τάξη. Φοβούνται την επανάσταση. Συσπειρώνουν γύρω τους όλους, όλο το «λαό» μόνο στη βάση των συνταγματικών αυταπατών, ενώνουν μόνο με αρνητικούς δεσμούς: με το μίσος ενάντια στο παραχορτασμένο θεριό – την απολυταρχική κυβέρνηση, που ενάντια της, αριστερότερα από όλους, στη δοσμένη «νόμιμη» βάση στέκουν σήμερα οι οπορτουνιστές.

Ο ιστορικός ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ είναι παροδικός, ρόλος της στιγμής. Οι οπορτουνιστές θα καταρρεύσουν ταυτόχρονα με την αναπόφευκτη και γρήγορη κατάρρευση των συνταγματικών αυταπατών, όπως κατέρρευσαν και οι εξίσου μικροαστοί Γάλλοι σοσιαλδημοκράτες στο τέλος της δεκαετίας 1840-1850 που έμοιαζαν πάρα πολύ με τους δικούς μας του ΣΥΡΙΖΑ.

Οι οπορτουνιστές θα πέσουν λιπαίνοντας το έδαφος… είτε για μακροχρόνιο ενταφιασμό της επανάστασης, για «σοβαρό» συνταγματισμό, είτε για την επαναστατική δημοκρατική δικτατορία του προλεταριάτου και της αγροτιάς».

Β. Ι. Λένιν, Άπαντα, ΣΕ, τόμος 12ος, σελίδα 291-292

 


Για τις ελλείψεις του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας

23 Οκτωβρίου, 2013

Ερώτηση προς τον υπουργό Παιδείας κατέθεσαν οι βουλευτές του ΚΚΕ Θεοδόσης Κωνσταντινίδης και Ελένη Γερασιμίδου σχετικά με τις ελλείψεις σε εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας και στο Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) Ορεστιάδας στην ΠΕ Έβρου.
Ζητούν από την κυβέρνηση τη λήψη μέτρων για την άμεση κάλυψη όλων των κενών σε εκπαιδευτικό, ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό.

«ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: Ελλείψεις σε εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό στο Eιδικό Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας και στο ΕΕΕΕΚ Ορεστιάδας στην ΠΕ Έβρου

Μια ιδιαίτερα δύσκολη σχολική χρονιά ξεκίνησε εν μέσω καπιταλιστικής κρίσης. Τις συνέπειές της βιώνουν σε πολλαπλάσια ένταση οι άνθρωποι με αναπηρία (ΑμεΑ), ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ) και οι οικογένειές τους.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ορεστιάδας, όπου παρόλο που έχει περάσει ένας μήνας από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς οι ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό παραμένουν δυσκολεύοντας την ομαλή λειτουργία τους.

Η αγανάκτηση των γονιών είναι δικαιολογημένη καθώς εντοπίζονται ελλείψεις σε τμήματα που είναι άκρως απαραίτητα για τη φροντίδα των παιδιών, ενώ ακόμα δεν έχει τοποθετηθεί ειδικό βοηθητικό προσωπικό, ενώ είναι κενές οι θέσεις φυσιοθεραπευτή, λογοθεραπευτή, νοσηλευτή με ειδίκευση στην επιληψία, μουσικού κλπ.

Επειδή οι μαθητές των Ειδικών Σχολείων έχουν το δικαίωμα στην εκπαίδευση, στη μόρφωση, στη δουλειά, στη ζωή -είναι άνθρωποι που μπορούν και πρέπει να έχουν την κάθε δυνατότητα ν’ αναπτυχθούν, να εξελιχθούν-

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός ποια μέτρα θα λάβει η κυβέρνηση για την άμεση κάλυψη όλων των κενών σε εκπαιδευτικό, ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και στο Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ορεστιάδας».


Για την Κυριακάτικη αργία

22 Οκτωβρίου, 2013

laiki sispirosi
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ                                                                        
21. Οκτώβρη 2013 


ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

 

Κύριε Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες,

Στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 25/9/2013 είχαμε θέση ως θέμα συζήτησης το ζήτημα της « Κατάργησης της Κυριακάτικης αργίας», εκεί ενημερώσατε ότι οι Αντιπεριφερειάρχες θα προχωρήσουν σε συσκέψεις με τοπικούς φορείς σε κάθε περιφερειακή ενότητα και στην συνέχεια θα συνεδρίαζε η Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας για να πάρει την τελική απόφαση.

Βάση του νόμου που ψηφίστηκε στις 8/8/2013 προβλέπεται ότι: α)7 Κυριακές το χρόνο  ανοιχτά όλα τα καταστήματα, β) δίνει το δικαίωμα σε καταστήματα κάτω των 250τμ να ανοίγουν όλες τις Κυριακές το χρόνο, κατόπιν σύμφωνης γνώμης των τοπικών φορέων και γ) δίνει την δυνατότητα στον κάθε Αντιπεριφερειάρχη μέσα σε τρίμηνη προθεσμία να αποφασίσει πόσες Κυριακές, πέρα τις 7 θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα κάτω των 250τμ.

Σας θυμίζουμε ότι  τα εργατικά σωματεία του κλάδου εμπορίου είναι κάθετα αντίθετα στο άνοιγμα των Κυριακών στο σύνολο του χρόνου και οι περισσότεροι Εμπορικοί Σύλλογοι επίσης. Και με δεδομένου ότι τέλος Οκτώβρη λήγει η τρίμηνη προθεσμία της διαβούλευσης θα θέλαμε να μας ενημερώσετε

1. Αν συνεδρίασε η Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας και τι απόφαση πήρε.

2. Αν όχι πότε προγραμματίζετε να συνεδριάσει για το θέμα αυτό. Να πάρετε υπόψη ότι αν μέχρι τέλος Οκτώβρη δεν υπάρξει απόφαση τότε δίνεται το  δικαίωμα να ανοίγουν  τα καταστήματα όλες της Κυριακές του χρόνου. Πράγμα που θα σημαίνει περαιτέρω χτύπημα στα δικαιώματα των εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων του κλάδου.

 Ήδη μεγάλα πολυκαταστήματα της περιοχής ανακοινώνουν ότι την Κυριακή 3 Νοέμβρη θα είναι ανοιχτά.

Σας καλούμε να συγκαλέσετε άμεσα την επιτροπή και να αποφασίσετε τα καταστήματα στο σύνολο της Περιοχής να μην είναι καμία Κυριακή ανοιχτά.

 

Για την Λαϊκή Συσπείρωση

Τρέλλης Χρήστος

Ποτόλιας Χρήστος

                   


Λαθροχειρίες (απλώς) ή «διατεταγμένη υπηρεσία» ;

21 Οκτωβρίου, 2013

Πόση σχέση έχει ο … φάντης με το … ρετσινόλαδο ;;;

Καμμία – θα απαντήσει ο καθείς …

Κι όμως, για κάποια μέσα (δήθεν) ενημέρωσης, φαίνεται ότι είναι … ένα και το … αυτό !!!

Συγκεκριμένα ΜΜΕ, όπως π.χ. η εφημερίδα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»,  εμφανίζουν τον κ. Αλ. Τσίπρα ως προτεινόμενο υποψήφιο πρόεδρο της Κομισιόν από την … GUE (ευρωομάδα στο ευρωκοινοβούλιο που λειτουργεί ως συνομοσπονδία και στην οποία συμμετέχει και το ΚΚΕ) !!!

Φυσικά, η αλήθεια είναι άλλη.
Ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, προτείνεται από το ΚΕΑ, που δεν έχει την παραμικρή σχέση με την GUE – αν και φυσικά, υπάρχουν κόμματα, που βρίσκονται και στα δύο αυτά σχήματα, όπως είναι π.χ. ο ΣΥΡΙΖΑ.

Τι να πει κανείς …

Δεν ξέρουν απλώς τι τους γίνεται, δύσκολο να το πιστέψει κάποιος …

Άρα κάτι άλλο συμβαίνει …

υ.γ.: Το να φτάνουν μάλιστα, να ρωτούν (αφελώς) τι θα κάνει το … ΚΚΕ, μάλλον να μην το απαντήσουμε, έ ;


Προφυλακιστέοι

21 Οκτωβρίου, 2013

Προφυλακιστέοι οι δυο κατηγορούμενοι Ρομά για την υπόθεση της μικρής Μαρίας μετά τις απολογίες τους στα δικαστήρια της Λάρισας και με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

Κατηγορούνται για τα κακουργήματα της αρπαγής ανηλίκου και της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης κατʼ εξακολούθηση.

Σημείωση: Κάποιοι άλλοι, που χρόνια τώρα, αφού «υφαρπάξαν» την ψήφο μας με σειρά ψευδών διαβεβαιώσεων (η έκφραση «κατ΄εξακολούθηση» μικρό μόνο μέρος της αλήθειας εκφράζει) και που έχουν κάνει επίσης σειρά κακουργημάτων σε βάρος ενός ολόκληρου λαού προβλέπεται άραγε καμιά προφυλάκιση ή …