ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ Λ.Σ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

25 Οκτωβρίου, 2013

laiki sispirosi

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

Ακόμη ένα έργο ΣΔΙΤ,  σύμπραξης ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, με τις ευλογίες  του Περιφερειάρχη και του Δήμαρχου Αλεξ/πολης για την κατασκευή Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Απορριμμάτων (Ο.Ε.Δ.Α.) Ανατολικού Τομέα στο πλαίσιο της πολιτικής παράδοσης επικερδών τομέων στο κεφάλαιο και της μετατροπής των Δήμων σε «Ανώνυμες Εταιρίες». Έτσι θα επιβαρύνουν υπέρμετρα τους δημότες τους για υπηρεσίες που θα έπρεπε να παρέχονται χωρίς πρόσθετες χρεώσεις, επιβαρύνοντας ταυτόχρονα και το περιβάλλον.

Με βάση τις πρόσφατες δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης αποκαλύπτει ότι:

Η Μονάδα  που κατασκευάζετε για επεξεργασία  150 χιλ. τόνων απορριμμάτων των Π.Ε. Έβρου και Ροδόπης, θα λειτουργήσει για τις ανάγκες του συνόλου της Περιφέρειας,  που σημαίνει  επεξεργασία υπερδιπλάσιων ποσοτήτων  απορριμμάτων που δεν προβλέπεται στην ΜΠΕ.

Δεν αποκλείει την επεξεργασία των απορριμμάτων με καύση, μιας και ο  «Νόμος-Πλαίσιο για τα Απόβλητα», που εγκρίθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο στις 23 Μάρτη του 2011, αποτελεί ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, σύμφωνα με την οποία η καύση αναβαθμίζεται στην πενταβάθμια κλίμακα της διαχείρισης απορριμμάτων (από την 4η στην 5η θέση) αν πετυχαίνει ένα βαθμό ενεργειακής αξιοποίησης π.χ. για τηλεθέρμανση.

Με αυτόν τον τρόπο Κυβέρνηση και Περιφερειακή – Τοπική Διοίκηση στηρίζουν τις μεθοδεύσεις τους για ιδιωτικοποίηση του τομέα διαχείρισης των απορριμμάτων και την επιβολή της επικίνδυνης για την υγεία και το περιβάλλον καύσης (σε συνδυασμό με τη μέθοδο της βιολογικής ξήρανσης), σε όφελος ελάχιστων μονοπωλιακών ομίλων που την προωθούν και θα μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους σε βάρος της λαϊκής οικογένειας, η οποία θα υποχρεωθεί να πληρώνει πολλαπλάσια ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας. Γεγονός που επιβεβαίωσε στη συνέντευξή του ο Περιφερειάρχης, δηλώνοντας ότι μεταφέρεται η οικονομική επιβάρυνση στου χρήστες.

Δεν είχαμε ούτε έχουμε καμιά αυταπάτη για την στάση των αρχόντων της  Τοπικής Διοίκησης. Συμφωνούν με την  πολιτική που υπηρετεί τα μεγάλα συμφέροντα σε βάρος του λαού,  που εφαρμόζει  η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ελληνικές κυβερνήσεις και στηρίζουν οι δυνάμεις του ευρωμονόδρομου. Οι Περιφερειάρχες και οι Δήμαρχοι που εφαρμόζουν αυτές τις πολιτικές, όσο και αν φαίνεται ότι δείχνουν ενδιαφέρον για το μεγάλο αυτό πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων,  έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τα λαϊκά συμφέροντα

 Τα απορρίμματα παρά το ότι είναι πια περιττά για τον «παραγωγό» τους,  αυτό δε σημαίνει ότι είναι άχρηστα, ότι πρέπει να οδηγηθούν σε συνολική καταστροφή και εξαφάνιση. Η ανάκτηση χρήσιμων συστατικών, στο μέγιστο βαθμό που το επιτρέπει το επίπεδο της τεχνολογίας και της οικονομίας είναι κρίσιμο ζήτημα για το λεγόμενο «δημόσιο συμφέρον», για τα λαϊκά συμφέροντα.

Το κεφάλαιο  βλέπει τα απορρίμματα ως εμπόρευμα. Βλέπει στη διαχείριση των απορριμμάτων ένα ακόμα πεδίο γενικευμένης εισπρακτικής επιβάρυνσης των λαϊκών στρωμάτων, επενδυτικής διεξόδου για λιμνάζοντα κεφάλαια και εγγυημένης κερδοφορίας με τη βοήθεια των κρατικών οργάνων –κυβέρνησης, περιφερειακής και τοπικής διοίκησης.

Τονίζαμε ότι η τραγική κατάσταση και το αδιέξοδο που έχει φτάσει το θέμα της διαχείρισης απορριμμάτων γενικά στη χώρα μας και στην περιοχή μας ειδικότερα είναι αποτέλεσμα των συγκεκριμένων πολιτικών που εφαρμόστηκαν όλα αυτά τα χρόνια από τις  κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ που σαν στόχο είχαν να παραδοθεί ο τομέας αυτός στο μεγάλο κεφάλαιο, για επενδύσεις που θα μεγιστοποιήσουν την κερδοφορία του. Νέα κρατικά πακέτα χρηματοδότησης θα δοθούν. Ήδη δίνονται και μέσα από την Περιφερειακή και Τοπική Διοίκηση στους επιχειρηματικούς ομίλους, για να υλοποιηθεί η «πράσινη» διαχείριση των απορριμμάτων.

Για το τεράστιο αυτό θέμα η «Λαϊκή Συσπείρωση» συνεχίζει αταλάντευτα να προβάλλει και να στηρίζει σε όλα τα επίπεδα τις θέσεις της με γνώμονα τα συμφέροντα της εργατικής τάξης και  των άλλων λαϊκών στρωμάτων. Γι αυτό πρότεινε και προτείνει:

Διαμόρφωση εθνικού σχεδίου ασφαλούς διαχείρισης των αποβλήτων από Ενιαίο Κρατικό Φορέα, ο οποίος θα λειτουργήσει με γνώμονα την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος. Ο σχεδιασμός θα υλοποιηθεί από το κράτος και όχι από ιδιώτες και θα χρηματοδοτηθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό.

·                     Προτεραιότητες του σχεδιασμού θα είναι: Η πρόληψη παραγωγής απορριμμάτων, προώθηση της ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή, επιλογή κατάλληλου μείγματος σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης και επεξεργασίας (σταθμοί μεταφόρτωσης, μηχανική ανακύκλωση, κομποστοποίηση), ασφαλής υγειονομική ταφή των υπολειμμάτων και πρωτογενών απορριμμάτων που δεν ανακυκλώνονται.

·                     Χωροταξικά ορθολογική κατανομή των νέων μονάδων επεξεργασίας και τελικής διάθεσης των απορριμμάτων.

·                     Διαχείριση των επικίνδυνων βιομηχανικών και των ιατρικών αποβλήτων ξεχωριστά από τα αστικά απορρίμματα. Εκπόνηση και άμεση υλοποίηση ολοκληρωμένου εθνικού (κεντρικού) σχεδιασμού για τα επικίνδυνα απόβλητα. Με χωροθέτηση και επιλογή μεθόδων για τις μονάδες επεξεργασίας και τελικής διάθεσής τους με κριτήριο την προστασία της υγείας, του περιβάλλοντος και του λαϊκού εισοδήματος και όχι τα συμφέροντα των μονοπωλιακών ομίλων.

Είναι φανερό πλέον ότι οι Περιφέρειες και οι Δήμοι στα πλαίσια του «Καλλικράτη», έγιναν κρατικοί μηχανισμοί προώθησης και υλοποίησης της πολιτικής της Ε.Ε., υποταγμένοι πλήρως στους στόχους των διαρκών «μνημονίων».

Η πολιτική της ΕΕ – που θεωρείται φιλοπεριβαλλοντική – εφαρμόζει την πολιτική:

«Ο ρυπαίνων πληρώνει», που σημαίνει καμία πρόληψη, ανεξέλεγκτη ρύπανση από το μεγάλο κεφάλαιο  και έπειτα το κόστος μετακυλύετε στα λαϊκά στρώματα.

«Εμπόριο ρύπων» που σημαίνει ότι μια χώρα (οι επιχειρηματικοί όμιλοι) ρυπαίνει και  αγοράζει «δικαιώματα» ρύπανσης από κάποια άλλη.

Η Λαϊκή Συσπείρωση  επισημαίνει ότι όσο το κοινωνικοπολιτικό σύστημα αποβλέπει στην ενίσχυση των κερδών της ολιγαρχίας, όσο ως μέγιστη περιβαλλοντική αρχή θα παραμένει το δικαίωμα του κεφαλαιοκράτη να ρυπαίνει με αντάλλαγμα ένα πρόστιμο που συνήθως δεν εισπράττεται, μόνο προσωρινές βελτιώσεις μπορούν να επιτευχθούν. Όπως και στα άλλα προβλήματα της εργατικής τάξης, των λαϊκών στρωμάτων, έτσι και στο πρόβλημα της ορθολογικής διαχείρισης των αποβλήτων, ολοκληρωμένη και μακροπρόθεσμα λύση, με σεβασμό στο περιβάλλον, στην υγεία, στους φυσικούς πόρους, στο λαϊκό εισόδημα, μόνο στο πλαίσιο ενός άλλου δρόμου ανάπτυξης με λαϊκή εξουσία και οικονομία μπορεί να εξασφαλιστεί.


ΤΟ ΟΧΙ

25 Οκτωβρίου, 2013

Ανακοίνωση εξέδωσε το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ για την 28η Οκτωβρίου 1940. Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Το ΟΧΙ του ελληνικού λαού το 1940 στο φασισμό – ναζισμό, καθώς και η μετέπειτα μαζική ηρωική πάλη του ενάντια στον κατακτητή και τους ντόπιους συνεργάτες του, μέσα από τις γραμμές του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, εμπνέει και διδάσκει σήμερα τους εργαζόμενους, τη νεολαία, για να πουν το δικό τους ΟΧΙ στις πολιτικές εξαθλίωσης που του επιβάλλουν η ΕΕ και οι κυβερνήσεις για τα συμφέροντα του κεφαλαίου.

Να πουν το δικό τους ΟΧΙ στις πολιτικές που εμπλέκουν την Ελλάδα σε ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και πολέμους, όπως αυτούς που προετοιμάζουν το ΝΑΤΟ και η ΕΕ σε βάρος λαών και χωρών».

Όλη την Ανακοίνωση, μπορείτε να την διαβάσετε ΕΔΩ !

 


Νέα μέτρα, άσχετα από την … φορά τους !

25 Οκτωβρίου, 2013

«Δεν μπορούμε να λέμε κανένα μέτρο.
Από το όχι σε νέα οριζόντια δημοσιονομικά μέτρα, το οποίο και εγώ υποστηρίζω, έως το όχι, κανένα μέτρο, υπάρχει τεράστια απόσταση»,
δήλωσε σήμερα στην εφημερίδα «Τα Νέα», ο υπουργός Οικονομικών, Γιάννης Στουρνάρας.

Με αυτή τη φράση ξεκαθάρισε ότι το σύνθημα «όχι οριζόντια μέτρα» που προβάλει η κυβέρνηση, για το λαό δεν θα έχει κανένα αντίκρυσμα.

Η δήλωση αυτή ήρθε να προστεθεί σε όσα είπε πρόσφατα ο Γιάννης Στουρνάρας στο συνέδριο του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων, για την ανάγκη «στοχευμένων περικοπών» στο ασφαλιστικό και στις κοινωνικές δαπάνες.

Στη συνέχεια έγινε γνωστό ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει να καταργήσει τις πρόωρες συντάξεις.
Μάλιστα εκτιμάται ότι με αυτό τον τρόπο θα αυξηθούν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης μέχρι και 12 χρόνια για ορισμένες κατηγορίες ασφαλισμένων, όπως οι μητέρες με ανήλικο παιδί που εργάζονται στο δημόσιο.

Άντε μετά να πεις σε αυτή την μητέρα ότι αυτό δεν συνιστά νέο μέτρο, γιατί είναι «στοχευμένη περικοπή» και όχι «οριζόντια».

Το παράδειγμα αυτό θυμίζει τους καλόγερους του μεσαίωνα που βάφτιζαν το κρέας ψάρι.

Άλλωστε η συνταγή είναι παλιά και δοκιμασμένη.
Αντί να εφαρμοστούν με γενικό τρόπο τα μέτρα, εφαρμόζονται τμηματικά για να προκαλέσουν τις λιγότερες δυνατές αντιδράσεις.
Με αυτή την τακτική η κυβέρνηση προωθεί πιο εύκολα τη λογική του «διαίρει και βασίλευε».
Τη μία ανεβάζει τα όρια στο δημόσιο, την άλλη στον ιδιωτικό τομέα και με αυτό τον τρόπο συγκαλύπτει τον ενιαίο χαρακτήρα της επίθεσης και την κοινή απάντηση που πρέπει να δοθεί.

Εάν ο λαός θέλει να δει «άσπρη μέρα» θα πρέπει να σταματήσει να δέχεται θυσίες, πότε λόγω των ελλειμμάτων, πότε εξαιτίας του χρέους, πότε στο όνομα της ανάκαμψης, αφού πάντα αυτός θα πληρώνει τον «λογαριασμό».

Η απόκρουση της κυβερνητικής προπαγάνδας είναι το πρώτο βήμα, που θα μείνει μετέωρο εάν δεν μετουσιωθεί σε πράξη, για την παρεμπόδιση των νέων μέτρων και για να ανοίξει ο δρόμος για μια άλλη εξουσία και μια άλλη οικονομία με επίκεντρο τις λαϊκές ανάγκες.

Οπότε, είτα τα επερχόμενα μέτρα είναι … «οριζόντια», είτε … «κάθετα», είτε … «πλαγιαστά» η πραγματικότητα είναι ότι είναι :

ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ !