1821 – 2013

25 Μαρτίου, 2013

25 marti

Ομοιότητες του ΤΟΤΕ με το ΣΗΜΕΡΑ ;

Πολλές …

Όμως, τότε, ο κόσμος δεν ήξερε ακριβώς τα ΤΑΞΙΚΑ χαραχτηριστικά που ΠΡΕΠΕΙ να πάρει ένας απελευθερωτικός Αγώνας.

Σήμερα, ξέρει …

Εμπρός το λοιπόν για έναν Νέο Απελευθερωτικό Ταξικό Αγώνα !