Κανένα κλάμα

1 Αυγούστου, 2012

Κανένα κλάμα

για την καπιταλιστική κρίση.

Τα πάντα,

για την ανατροπή της εξουσίας των καπιταλιστών

και του συστήματός τους