Κρατική περιουσία

21 Μαΐου, 2011

Για να απαντήσουμε σωστά στο ερώτημα:
– ποια είναι η κρατική περιουσία
– ποιος την διαχειρίζεται
– ποιος είναι ο ιδιοχτήτης της

Πρέπει ταυτόχρονα, να ορίσουμε:
– Τι θεωρείται κρατική περιουσία
– Τι σημαίνει «διαχειριστής» ή «ιδιοχτήτης» της

Σημείωση Βασική: Επειδή ο λόγος γίνεται για την Ελλάδα, παίρνουμε ως δεδομένο το σύστημα που κυριαρχεί σήμερα, αυτό του καπιταλισμού. 

Πάμε λοιπόν:
1. Σε κάθε καπιταλιστική χώρα, για τα αγαθά που παράγονται, χρησιμοποιούνται το κεφάλαιο, η γη κι η εργασία, με κυρίαρχο μοχλό το κεφάλαιο ! Το ιδιωτικό κεφάλαιο, ενώ το κρατικό κεφάλαιο (π.χ. από φόρους ή έσοδα από κρατικές επιχειρήσεις) κι αυτό βρίσκεται στην υπηρεσία του ιδιωτικού !
Με βάση τα παραπάνω γενικά στοιχεία, μπορούμε να βγάλουμε το εξής συμπέρασμα:
– Κρατική περιουσία, είναι το κεφάλαιο, η γη ή η εργασία που δεν υπηρετούν αποκλειστικά το ιδιωτικό συμφέρον, την ιδιωτική ιδιοχτησία !
Σαν τέτοιο, μπορούμε να θεωρήσουμε τα δάση, τα βουνά, τη θάλασσα, τις λίμνες, τα ποτάμια, το υπέδαφος που δεν έχουν ήδη ιδιώτες εκμεταλλευτές, οι δημόσιες επειχειρήσεις και υπηρεσίες καθώς και οι υπάλλοι ή οι εργαζόμενοι σ΄αυτές.
2.  Αυτής, λοιπόν, της κρατικής περιουσίας, όπως την ορίσαμε παραπάνω, διαχειριστές της, είθισται, να θεωρούνται:
– Αφ΄ενός οι δημόσιες επιχειρήσεις ή υπηρεσίες που την εκμεταλλεύονται.
– Η εκάστοτε κυβέρνηση (το κόμμα που πλειοψηφεί στις αστικές εκλογές) και οι υπάλληλοι που αυτή διορίζει, συνήθως με απόλυτα κομματικά κριτήρια.
Η παραπάνω διαδικασία, καθιερώθηκε εσφαλμένα, να αναγάγει τους εκάστοτε κυβερνητικούς και ως ιδιοχτήτες της κρατικής περιουσίας.
Αυτό, φυσικά, γίνεται με την ανοχή του εργαζόμενου λαού, που δεχόμενος τις ασφυκτικές πιέσεις συγκεκριμένης προπαγάνδας, μικροσυμφερόντων και συμβιβασμών, ίσως και κάθε είδους εκβιασμών, έχει αποδεχτεί μια κατάσταση που στην κυριολεξία είναι σε βάρος του, χωρίς μάλιστα αυτό να το αντιλαμβάνεται !

Έχοντας υπόψη τους οι αστοί, όλα τα παραπάνω, έχουν επιδοθεί τελευταία, με το πρόσχημα της κρίσης και του χρέους (που καμία σχέση δεν έχει με τον λαό, αλλά αυτό είναι άλλου άρθρου φροντίδα να το αναδείξει), σε ένα αγώνα δρόμου να πείσουν τον κόσμο για την δήθεν αναγκαιότητα να τους αποδοθούν μεγαλύτερα τμήματα της κρατικής περιουσίας.
Είναι άλλη μία απόδειξη, για το πόσο αδηφάγο, αχόρταγο είναι το μεγάλο κεφάλαιο !
Οι αστοί !
Οι υπηρέτες τους !

Η μόνη λύση για το λαό μας, για τους εργαζόμενους, για τη νέα γενιά, είναι όχι μόνο αυτή που έχει απομείνει, αλλά ΟΛΟΚΛΗΡΗ  η κρατική περιουσία να περάσει στα χέρια του λαού, να γίνει ΛΑΪΚΗ ΙΔΙΟΧΤΗΣΙΑ !
Μιλάμε για τον ορυκτό πλούτο, τη γη και τα νερά, την ενέργεια, τις επικοινωνίες, το εμπόριο !
Τις βιομηχανικές μονάδες, την παραγωγή, τις μεταφορές !
Ο πραγματικός ιδιοχτήτης και διαχειριστής της κρατικής περιουσίας ΠΡΕΠΕΙ να είναι ο λαός, οι εργαζόμενοι, οι παραγωγοί του πλούτου.
Μόνο τότε ο λαός μας θα γίνει κυρίαρχος στον τόπο του, δεν θα δέχεται ταπεινώσεις, θα νιώσει πραγματικά υπερήφανος !