Πρώτη Αυγούστου !

1 Αυγούστου, 2010

Αγαπητοί Σύντροφοι, Φίλοι και … λοιποί,

ΚΑΛΟ  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ  ΜΗΝΑ  !