Η συμφωνία !

Ουφ !
Πάει κι αυτό !
Η ολονύχτια αγωνία μας έφτασε στο τέλος της !
Επήλθε συμφωνία !
Ναι, ναι, ΣΥΜ-ΦΩ-ΝΗ-ΣΑΝ !!!

Ο λόγος για την συμφωνία στην Ε.Ε. για την σωτηρία της Ελλάδας !
Η οικονομική στήριξη της Ε.Ε. είναι πλέον γεγονός !
Μπορ-ούμε (ούνε) να κοιμ-όμαστε (ούνται) ήσυχοι !
Άντε, πάμε … για άλλα !!!

υ.γ. 1: Ας μη ρωτήσει κανείς τι συμφώνησαν ! Που να ξέρω εγώ ! Ξέρω, όμως, ότι … συμφώνησαν !!! Δεν αρκεί αυτό ;;;

υ.γ. 2: Οι πανηγυρισμοί των … δημοσιογράφων προφανώς είναι δεδικαιολογημένοι ! Τόσο αγώνα κάναν ! Και οι … γερμανοφάγοι και οι … γαλοφάγοι και οι λοιποί, μπορούν να ανακράξουν: Ο αγώνας τώρα … συμφωνήθηκε !!!

υ.γ. 3: Κι όμως, μέσα σ΄αυτή τη γενική … ευφορία, έχουμε κι έναν … αχάριστο ! Το ΚΚΕ ! Κοιτάξτε τι βρήκε να πει, τέτοιες ώρες εθνικής περηφάνειας και … αγαλλίασης:
«Δεν πρέπει να αποπροσανατολιστούν η εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα από τη συμφωνία που επήλθε στην ΕΕ και για την οποία πανηγυρίζουν η κυβέρνηση και η ΝΔ. Δεν αφορά το λαϊκό συμφέρον. Κρύβει πίσω της νέα βάρβαρα μέτρα για το λαό, κερδισμένοι και πάλι θα είναι οι τραπεζίτες και γενικά η πλουτοκρατία».

 

18 Responses to Η συμφωνία !

 1. […] Άντε, πάμε … για άλλα !!! υ.γ. 1: Ας μη ρωτήσει κανείς τι συμφώνησαν ! Που να ξέρω εγώ ! Ξέρω, όμως, ότι … συμφώνησαν !!! Δεν αρκεί αυτό ;;; υ.γ. 2: Οι… [Διαβάστε το υπόλοιπο του άρθρου στο blog του (213 λέξεις)] […]

 2. Ο/Η mnemon λέει:

  «We reaffirm that all euro area members must conduct sound national policies in line with the agreed rules and should be aware of their shared responsibilities for the economic and financial stability in the area.
  We fully support the efforts of the Greek government and welcome the additional measures announced on 3 March which are sufficient to safeguard the 2010 budgetary targets. We recognise that the Greek authorities have taken ambitious and decisive action which should allow Greece to regain the full confidence of the markets.
  The consolidation measures taken by Greece are an important contribution to enhancing fiscal sustainability and market confidence. The Greek government has not requested any financial support. Consequently, today no decision has been taken to activate the below mentioned mechanism.
  In this context, euro area member states reaffirm their willingness to take determined and coordinated action, if needed, to safeguard financial stability in the euro area as a whole, as decided on the 11th of February.
  As part of a package involving substantial International Monetary Fund financing and a majority of European financing, euro area member states are ready to contribute to coordinated bilateral loans.
  This mechanism, complementing International Monetary Fund financing, has to be considered ultima ratio, meaning in particular that market financing is insufficient. Any disbursement on the bilateral loans would be decided by the euro area member states by unanimity subject to strong conditionality and based on an assessment by the European Commission and the European Central Bank. We expect euro member states to participate on the basis of their respective ECB capital key.
  The objective of this mechanism will not be to provide financing at average euro area interest rates, but to set incentives to return to market financing as soon as possible by risk adequate pricing. Interest rates will be non-concessional, i.e. not contain any subsidy element. Decisions under this mechanism will be taken in full consistency with the treaty framework and national laws.
  We reaffirm our commitment to implement policies aimed at restoring strong, sustainable and stable growth in order to foster job creation and social cohesion.
  Furthermore, we commit to promote a strong coordination of economic policies in Europe. We consider that the European Council should become the economic government of the European Union and we propose to increase its role in economic surveillance and the definition of the European Union growth strategy.
  The current situation demonstrates the need to strengthen and complement the existing framework to ensure fiscal sustainability in the euro zone and enhance its capacity to act in times of crises.
  For the future, surveillance of economic and budgetary risks and the instruments for their prevention, including the excessive deficit procedure, must be strengthened. Moreover, we need a robust framework for crisis resolution respecting the principle of member states’ own budgetary responsibility.
  We ask the president of the European Council to establish a task force with representatives of member states, the Commission and the ECB, to present, before the end of this year, the measures needed to reach this aim, exploring all options to reinforce the legal framework
  http://www.reuters.com/article/idUSLDE62O2IM20100325?loomia_ow=t0:s0:a49:g43:r1:c0.320000:b32219170:z0

 3. […] Άντε, πάμε … για άλλα !!! υ.γ. 1: Ας μη ρωτήσει κανείς τι συμφώνησαν ! Που να ξέρω εγώ ! Ξέρω, όμως, ότι … συμφώνησαν !!! Δεν αρκεί αυτό ;;; υ.γ. 2: Οι… [Διαβάστε το υπόλοιπο του άρθρου στο blog του (213 λέξεις)] […]

 4. Ο/Η γιαννης μ λέει:

  και επειδή μέσα στη μπόχα τους ξεχνάμαι και τα βασικά

  http://www2.rizospastis.gr/story.do?id=5568643&publDate=25/3/2010

  νομίζω φάρε μου ότι τέτοιοι άνθρωποι αξίζουν ένα ολόκληρο δικό τους θέμα…

 5. Ο/Η faros λέει:

  mnemon: Ας το μεταφράσουμε …

  Επιβεβαιώνουμε ότι όλα τα μέλη της ζώνης ευρώ πρέπει να εφαρμόσουν υγιείς εθνικές πολιτικές σύμφωνα με τους συμφωνηθέντες κανόνες και θα πρέπει να γνωρίζουν τον καταμερισμό των ευθυνών τους για την οικονομική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα στην περιοχή.
  Υποστηρίζουμε πλήρως τις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης και χαιρετίζουμε τα πρόσθετα μέτρα που ανακοινώθηκαν στις 3 Μαρτίου, επαρκείς για τη διασφάλιση του 2010 δημοσιονομικούς στόχους. Αναγνωρίζουμε ότι οι ελληνικές αρχές έχουν λάβει φιλόδοξη και αποφασιστική δράση που θα επιτρέψει στην Ελλάδα να ανακτήσει την πλήρη εμπιστοσύνη των αγορών.
  Τα μέτρα εξυγίανσης που έλαβε η Ελλάδα είναι μια σημαντική συμβολή στην ενίσχυση της διατηρησιμότητας των δημοσίων οικονομικών και την εμπιστοσύνη της αγοράς. Η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει ζητήσει οποιαδήποτε οικονομική υποστήριξη. Κατά συνέπεια, σήμερα δεν έχει ληφθεί απόφαση για την ενεργοποίηση του μηχανισμού που αναφέρονται παρακάτω.
  Στο πλαίσιο αυτό, κρατών μελών της ευρωζώνης επιβεβαιώνουν τη βούλησή τους να αναλάβουν αποφασιστική και συντονισμένη δράση, εάν χρειάζεται, για τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στη ζώνη του ευρώ ως σύνολο, όπως αποφασίστηκε στις 11 Φεβρουαρίου.
  Ως μέρος ενός πακέτου με τη συμμετοχή σημαντικών Διεθνές Νομισματικό Ταμείο χρηματοδότησης και η πλειοψηφία της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, κρατών μελών της ευρωζώνης είναι έτοιμες να συμβάλουν στην συντονισμένη διμερή δάνεια.
  Αυτός ο μηχανισμός, συμπληρώνει Διεθνές Νομισματικό Ταμείο χρηματοδότησης, πρέπει να θεωρηθεί ultima ratio, που σημαίνει ιδίως ότι η χρηματοδότηση της αγοράς είναι ανεπαρκείς. Κάθε εκταμίευση σχετικά με τη διμερή δάνεια θα πρέπει να αποφασίζεται από την κρατών μελών της ευρωζώνης από την ομοφωνία που υπόκεινται σε αυστηρούς όρους και να βασίζεται σε αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Περιμένουμε ευρώ κράτη μέλη να συμμετάσχουν στη βάση των αντίστοιχων βασικών κεφαλαίων της ΕΚΤ τους.
  Ο στόχος αυτού του μηχανισμού δεν θα είναι η παροχή χρηματοδότησης στο μέσο όρο των επιτοκίων της ζώνης του ευρώ, αλλά για να δημιουργήσουν κίνητρα για την επιστροφή στη χρηματοδότηση της αγοράς, το συντομότερο δυνατό από τον κίνδυνο κατάλληλη τιμολόγηση. Τα επιτόκια θα είναι μη ευνοϊκούς όρους, δηλαδή δεν περιέχει κανένα στοιχείο επιδότησης. Οι αποφάσεις στο πλαίσιο του μηχανισμού αυτού θα πρέπει να λαμβάνονται σε πλήρη ευθυγράμμιση με το πλαίσιο της συνθήκης και των εθνικών νομοθεσιών.
  Επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας για την εφαρμογή πολιτικών που αποσκοπούν στην αποκατάσταση ισχυρή, βιώσιμη και σταθερή ανάπτυξη με σκοπό την προώθηση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και την κοινωνική συνοχή.
  Επίσης, αναλαμβάνουμε τη δέσμευση να προωθήσει ένα ισχυρό συντονισμό των οικονομικών πολιτικών στην Ευρώπη. Θεωρούμε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πρέπει να καταστεί η οικονομική κυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προτείνουμε να αυξηθεί ο ρόλος του στην οικονομική επιτήρηση και τον ορισμό της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ανάπτυξη της Ένωσης.
  Η παρούσα κατάσταση καταδεικνύει την ανάγκη να ενισχύσει και να συμπληρώσει το υφιστάμενο πλαίσιο για την εξασφάλιση διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών στη ζώνη του ευρώ και να ενισχύσει την ικανότητά της να ενεργεί σε περιόδους κρίσεων.
  Για το μέλλον, την εποπτεία των οικονομικών και δημοσιονομικών κινδύνων και των μέσων για την πρόληψη τους, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος, θα πρέπει να ενισχυθεί. Επιπλέον, χρειαζόμαστε ένα ισχυρό πλαίσιο για την επίλυση των κρίσεων με σεβασμό της αρχής της δημοσιονομικής ευθύνης ιδίων των κρατών μελών.
  Ζητούμε από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να συστήσει ομάδα εργασίας με εκπροσώπους των κρατών μελών, η Επιτροπή και η ΕΚΤ, να υποβάλει, πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους, τα μέτρα που απαιτούνται για την επίτευξη του σκοπού αυτού, διερευνώντας όλες τις εναλλακτικές λύσεις για την ενίσχυση της νομικής πλαίσιο

  Περίπου δηλαδή … αλλά το νόημα βγαίνει !
  Και, με τις … υγείες μας !!!

 6. Ο/Η faros λέει:

  γιαννης μ: … ευτυχώς υπάρχει ο ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ για να καλύπτει τέτοια θέματα.

  Έχεις πολύ δίκιο …

 7. Ο/Η γιαννης μ λέει:

  μόλις είδα και την ορθογραφία μου στο προηγούμενο σχόλιό μου και πάω για αυτομαστίγωμα

 8. Ο/Η philemon λέει:

  Διαβάζοντας το κείμενο πιο πάνω, αντιλαμβάνομαι πόσο προφητικό ήταν εκείνο το «μηδέν στο πηλήκιον….»

  Αναίσχυντοι…..

 9. Ο/Η mnemon λέει:

  Μάλλον για να ζητήσουμε πολιτικό άσυλο στο ….Ιράν είναι τα πράγματα

 10. Ο/Η mnemon λέει:

  Με δικούς τους όρους, καταλαβαίνω ότι-

  Για να πάρει βοήθεια η Ελλάδα πρέπει να έχει φτάσει στο «έσχατο σημείο». Δλδ να δανείζεται με 6, με 7 ή με 8% από τις «αγορές»; Να μην μπορεί να δανειστεί καθόλου;;;;; Να φτάσει στα όρια της χρεοκοπίας; Τότε τι στο γερο-διάβολο στήριξη ζήτησε… Αλλά κι αν ακόμη μπει σ΄ αυτή τη διαδικασία, η Συμφωνία επιβάλλει τη λήψη της τελικής απόφασης από κάθε χώρα της Ευρωζώνης με ομοφωνία. Άρα και νέα μέτρα. Και βέβαια, η συμμετοχή του ΔΝΤ στο «πακέτο» φωτογραφίζει επιπρόσθετους επαχθείς όρους …

  Μπράβο λοιπόν. Τώρα η οικογένεια μπορεί ήσυχη να επιστρέψει στα πατρώα εδάφη –και να μην ξαναγυρίσει. Αποστολή εξετελέσθη. Γίναμε Αργεντινή. Ελπίζω μόνο να μην επακολουθήσουν τα όσα φρικτά και αποτρόπαια επακολούθησαν εκεί…

 11. Ο/Η mnemon λέει:

  Ιδού το ΟΝΕΙΔΟΣ:

 12. Ο/Η mnemon λέει:

  Και εδώ η ΣΥΝΕΧΕΙΑ-

 13. Ο/Η faros λέει:

  γιαννης μ: Εντάξει τα διόρθωσα ! 😀

 14. Ο/Η faros λέει:

  philemon: Ναι, τελικά, τίποτα δεν είναι … τυχαίο !!!!!!!

 15. Ο/Η faros λέει:

  mnemon: Επειδή … Να … προχθές μια φίλη μου, μου λέει: Καιρός να την κάνουμε από Ελλάδα !

  – Πού να πάμε ;;; ρωτάω !
  – Μα, φυσικά, Κούβα ! μου απαντά !

 16. Ο/Η faros λέει:

  mnemon: Εκείνο που αργεί, προς το παρόν, να καταλάβει ο κόσμος, είναι το γεγονός ότι η όποια … «βοήθεια», δεν θα πάει στο λαό μας, αλλά στις τσέπες της πλουτοκρατίας – όπως έγινε και με το σχέδιο Μάρσαλ κλπ.

  Επίσης, δεν «παίζει» το επιτόκιο δανεισμού. Ο στόχος είναι να πειστεί ο λαός να παρθούν πίσω όσα με κόπους και θυσίες καταχτήθηκαν !
  Ότι η Ελλάδα είναι ένα πείραμα είναι δεδομένο. Όπως πριν ήταν ο Δανέζικος λαός, ο Ιρλανδικός, ο Ισλανδικός και πάει λέγοντας.

  Έχω τη γνώμη ότι η Αργεντινή, σε λίγο, θα φαντάζει … παράδεισος !!!

 17. Ο/Η faros λέει:

  mnemon: Κοίτα, ότι και … έξω υπάρχουν τα αντίστοιχα παπαγαλάκια με μας εδώ, είναι ένα το κρατούμενο !

  Το τι μπαρούφες λένε, δεν λέγεται !

 18. Ο/Η faros λέει:

  mnemon: Όλα είναι ακριβώς όπως και με το σχέδιο Μάρσαλ, ή τη λεγόμενη «αμερικάνικη βοήθεια» … ξέρεις το 7 προς 10 με την Τουρκία – αλήθεια αυτή την αηδιαστική καραμέλα την σταματήσαν !

  Εκεί ακριβώς παίζουν και οι δικές μας «άγιες οικογένειες» χρόνια τώρα !
  » Θα πάρουμε τα όπλα σας, αλλά θα μας τα δώσετε … δανείζοντάς μας » !

  Και, ξέρεις, ένας τρόπος σήμερα που μπορούν και ξεγελάν τον κόσμο και τον κάνουν ό,τι θέλουν, είναι και η κυνική ομολογία της αλήθειας !
  Ξέρουν τι κάνουν !
  Είναι πολύ μελετημένα τα πράγματα !

  Επίσης, να πούμε εδώ, ότι ορισμένα πανεπιστήμια της αμερικής, είναι από παλιά γνωστό αυτό, «βγάζουν πρωθυπουργούς» !
  Θα έλεγα και υπουργούς και βουλευτές και … κόμματα !

  Δες με τι όμορφο τρόπο τσουβαλιάζουν την αριστερά …
  Και, φυσικά, δεν λένε «κομμουνιστές», λένε αριστερά … γίνονται πιο πιστευτοί έτσι !
  Γιατί, πράγματι ένα τμήμα της «αριστεράς» – οπορτουνιστές, σοσιαλδημοκράτες – χρόνια τώρα παίζουν το παιγχνίδι των καπιταλιστών !
  Οπότε …

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: