Το πραγματικό δίλημμα !

18 Σεπτεμβρίου, 2009

Εργαζόμενη, Εργαζόμενε,

– Όσο το εργοστάσιο βρίσκεται στα χέρια του ενός (ιδιοχτήτη), εσύ θα παίρνεις μισθό πείνας και αυξήσεις … γύρω από τον πληθωρισμό, ενώ ο εργοστασιάρχης θα … διαμορφώνει τον πληθωρισμό !

– Όσο το πλοίο θα είναι στα χέρια του εφοπλιστή, αυτός θα έχει στο τραπέζι του συναγρίδα, ενώ εσύ θα τρως … μαρίδα !

– Όσο οι μεγάλες εκτάσεις γης θα ανήκουν στους μεγαλοτσιφλικάδες, εσύ θα πουλάς ντομάτες στα παζάρια για να ζήσεις κι αυτοί θα … πίνουν στην υγειά του … κορόϊδου !

– Όσο ο φυσικός πλούτος βρίσκεται στα χέρια των ολίγων, αυτοί θα επιδεικνύουν διαμάντια και ρουμπίνα, ενώ εσύ θα τη βγάζεις με την … κοπριά !

Όλοι αυτοί οι παραπάνω, που ανήκουν στην πλουτοκρατία, περπατούν το δρόμο του κεφαλαίου.
Και είναι οι λίγοι !

Εσύ, πάνε … αντίθετα !
Με τους πολλούς !
Πάνε, με το ΚΚΕ !

Για να τσαλακώσουν, οι πολλοί, τους λίγους !