Γκρεμίστε τις καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής !

14 Φεβρουαρίου, 2009

Η καπιταλιστική κρίση είναι μπροστά. Και οι Κομμουνιστές βρίσκονται απέναντι σε μια κυρίαρχη υποχρέωση:
Αυτή τη κρίση, να τη μετατρέψουν σε πλεονέκτημα για να τσακιστούν οι καπιταλιστές.
Αυτός ο στόχος δεν επιτρέπει καμιά ανοχή σ΄όσους ευαγγελίζονται προστασία του συστήματος «από κρίση σαν κι αυτή που ζούμε»!

Το κλειδί βρίσκεται στη λέξη «ιδιοχτησία» !
Για να βγούμε από την κρίση, πρέπει πρώτα και κύρια να πάψει η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Να καταργηθεί η σχέση που περιέχει αυτήν την εκμετάλλευση. Κι αυτή η σχέση είναι η ιδιοχτησία στα μέσα παραγωγής.
Είναι αυτή που αναγκάζει τον εργάτη να πουλάει την εργατική του δύναμη και να παίρνει ίσα ίσα τόσα που να ξαναπάει την άλλη μέρα στη δουλειά.
Με τα παραπάνω, αντιλαμβάνεται κανείς, ότι μιλάμε για το γεγονός να «βγει από την κρίση η Εργατική Τάξη» και όχι φυσικά η καπιταλιστική τάξη, η πλουτοκρατία. Αυτή να μην βγει ποτέ από την κρίση !

Επομένως, καθαρά και ξάστερα το λέμε, η ιδιοχτησία στα μέσα παραγωγής πρέπει να περάσει στους φυσικούς ιδιοχτήτες τους, στους παραγωγούς, στους εργάτες, να μετατραπεί σε κοινωνική ιδιοχτησία.

Μιλάμε δηλαδή, για την σοσιαλιστική βάση παραγωγής, για τη Λαϊκή Οικονομία, για τη Λαϊκή Εξουσία, για την Διχτατορία του Προλεταριάτου !

Μιλάμε για το Σοσιαλιστικό Κράτος. Το Κράτος των Εργατών. Στο Κράτος που κουμάντο κάνει η τεράστια πλειοψηφία των παραγωγών, που ως κάτοχοι – ιδιοχτήτες, καθορίζουν τους κανόνες των μεταξύ τους σχέσεων και στο επίπεδο της πολιτικής.
Μιλάμε για το Κράτος, που οι εργάτες έχουν καταργήσει τους εκμεταλλευτές τους, περιφρουρούν τις λαϊκές καταχτήσεις, αποκλείουν τους σφετερεστές, με άλλα λόγια ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ τη δημοκρατία ΤΟΥΣ !

Μιλάμε για το γκρέμισμα των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής και την αντικατάστασή τους με τις κομμουνιστικές σχέσεις παραγωγής. Για να τελειώνουμε οριστικά και αμετάκλητα με κάθε είδους κρίσεις.


Λόγω της ημέρας !

14 Φεβρουαρίου, 2009

Η αγάπη θέλει πείσματα για να ΄χει νοστιμάδα !!!

(τραγουδιστά)

– Mr. George : Θααααα  τα πάάάάρειειειειςςςςςςςς !!!

– Mr. Alexis :  Δεεεεν τα θέέέέλωωωωωωωωωωωω !!!

george-papandreou16603kokkina-roza5alexis-215