Το δούλεμα πέφτει … σύννεφο !

22 Νοεμβρίου, 2008

Σαββατοκύριακο γαρ και «σκάσανε» … μύτι κάτι δημοσκοπήσεις (γκάλοπ) … μούρλια !!!

Σε μία απ΄αυτές η ΝΔ «παίρνει» 25 % , ενώ ο Κ. Καραμανλής αναδεικνύεται καταλληλότερος με 37,3 %.

Δηλαδή 12,3 μονάδες περισσότερο !!!!!!!!!!!!

Στην ίδια δημοσκόπηση το ΠΑΣΟΚ «παίρνει» 28,7 % , ενώ ο Γ. Παπανδρέου μόλις και μετά βίας το … 27,1 % στην … καταλληλότητα !!!!!!!!!!!

Δηλαδή :

– ή πρέπει να γίνει … «ανταλλαγή» , να πάει ο Κ. Καραμανλής στο … ΠΑΣΟΚ !!!

– ή πρέπει να αντιληφθούν οι δημοσκοπικές εταιρίες ότι ο Ελληνικός Λαός τους «δουλεύει ψιλό γαζί» !!!

Και στις δυο περιπτώσεις μιλάμε για πολύ γέλιο !


Με αφορμή τον προϋπολογισμό του 2009

22 Νοεμβρίου, 2008

Άρθρο 102 Α

Τα κράτη – μέλη ασκούν την οικονομική τους πολιτική με σκοπό να συμβάλουν στην υλοποίηση των στόχων της Κονότητας, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2, και στα πλαίσια των γενικών προσανατολισμών που αναφέρονται στο άρθρο 103, παραγρ. 2.
Τα κράτη – μέλη και η Κοινότητα δρουν σύμφωνα με την αρχή της οικονομίας της ανοικτής αγοράς με ελεύθερο ανταγωνισμό, που ευνοεί την αποτελεσματική κατανομή των πόρων, και σύμφωνα με τις αρχές του άρθρου 3 Α.

Άρθρο 2

Η Κοινότητα έχει ως αποστολή, με τη δημιουργία κοινής αγοράς, οικονομικής και νομισματικής ένωσης και με την εφαρμογή των κοινών πολιτικών ή δράσεων …

Άρθρο 3 Α

Για τους σκοπούς του άρθρου 2, η δράση των κρατών – μελών και της Κοινότητας περιλαμβάνει, σύμφωνα με τους όρους και το χρονοδιάγραμμα που προβλέπει η παρούσα συνθήκη, τη θέσπιση μιας οικονομικής πολιτικής, που βασίζεται στο στενό συντονισμό των οικονομικών πολιτικών των κρατών – μελών, στην εσωτερική αγορά, καθώς και στον καθορισμό κοινών στόχων, και ασκείται σύμφωνα με την αρχή της οικονομίας της ανοικτής αγοράς με ελεύθερο ανταγωνισμό.

Άρθρο 103 Α

… το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα προτάσει της Επιτροπής, μπορεί να θεσπίζει τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση της οικονομικής κατάστασης, ιδίως αν ανακύψουν σοβαρές δυσκολίες …

Αυτά, αγαπητοί φίλοι, ψήφισαν τα κόμματα του ευρωμονόδρομου ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΝ ψηφίζοντας πριν λίγα χρόνια την Συνθήκη του Μάαστριχτ.

Όποιος γνωρίζει ανάγνωση και γραφή αντιλαμβάνεται εύκολα τι ψήφισαν !

Και τι λένε σήμερα !

Έρχονται τώρα στη Βουλή, που συζητείται ο Προϋπολογισμός του 2009 (προϋπολογισμός λιτότητας και βαθιάς ταξικής μορφής) και μας παίζουν τον … Κινέζο !

Δεν ξέρουν, δεν συμφωνούν, δεν αποδέχονται, δεν … δεν … !!!

Με μόνο κριτήριο να κοροϊδέψουν το Λαό !

Θα τους αφήσουμε ;;

ΟΧΙ !!!

Συμπαράταξη τώρα, με το ΚΚΕ, για να ανατραπεί η πολιτική της ντόπιας και ευρωπαϊκής πλουτοκρατίας !