Ο νεροκουβαλητής του συστήματος

10 Οκτωβρίου, 2008

Ψηφίζουν την αντιδραστική έκθεση σχετικά με τη «Χρήση των συμβόλων της Ένωσης από το Κοινοβούλιο».
(ο ΣΥΡΙΖΑ και δυνάμεις του ΕΑΚ) !

Ψηφίζουν αποχή στο προκλητικό ψήφισμα καταδίκης των εκλογών στη Λευκορωσία (αν και οι λεγόμενοι παραταρητές δεν εντόπισαν τίποτα το μεμπτό), καταθέτουν δικό τους στην ουσία παρόμοιο, στηρίζουν τον ΝΑΤΟικό υπηρέτη κ. Μιλινκίεβιτς (αντιπολίτευση στη χώρα) που πήρε το … 6% στις Προεδρικές και τώρα δεν έβγαλε ούτε έναν βουλευτή.
(ο ΣΥΡΙΖΑ και δυνάμεις του ΕΑΚ) !

Στις δημόσιες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας να υπάρχει, τουλάχιστον δημόσια παρουσία.
(Δηλώσεις του αρχηγού του ΣΥΝ) !

Πολύ σωστά, λοιπόν, η ΚΕ του ΚΚΕ στις Θέσεις για το 18ο Συνέδριο του Κόμματος, σημειώνει:

» Οι δυνάμεις του ρεφορμισμού και του οπορτουνισμού (σ.σ.: ΣΥΡΙΖΑ – ΕΑΚ) όχι μόνο αποδέχονται τις αντιδραστικές αλλαγές (σ.σ.: που προωθεί η ΕΕ) σε βάρος της εργατικής τάξης, αλλά και συμμετέχουν στην ιδεολογική – πολιτική παραπλάνηση της, καλλιεργώντας την ταξική συνεργασία με το ιδεολόγημα του <<κοινωνικού εταιρισμού>>.
Γίνονται φορείς των αστικών ιδεολογημνάτων <<της τριμερούς συνεργασίας>> – αστικού κράτους, πλουτοκρατίας, συμβιβασμένων συνδικαλιστικών δυνάμεων.
Συμμετέχουν στους μηχανισμούς χειραγώγησης που διαμορφώνει ή υποθάλπει το αστικό κράτος, όπως οι ΜΚΟ, ΟΚΕ, ΙΝΕ κ.ά. που χρηματοδοτούνται με πακτωλό χρημάτων για τη διαφθορά και την εξαγορά εργατικών λαϊκών δυνάμεων, για τη χειραγώγηση του εργατικού κινήματος.
Οι ρεφορμιστικές και οπορτουνιστικές συνδικαλιστικές δυνάμεις που έχουν αρνηθεί την ταξική πάλη υπονομεύουν συνειδητά τα δικαιώματα και τις διεκδικήσεις του εργατικού κινήματος «.


Σύγχυση εν κρανίω !

10 Οκτωβρίου, 2008

– Εμείς δεν λέμε ότι θα πεθάνει.   ( σ.σ.: τέτοιος φόβος, πια !!! )

– Αντιθέτως, λέμε ότι βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ δύσκολη κομπή.   ( σ.σ.: και σεις … βρίσκεστε;;; )

– Και δεν λέμε ότι καταρρέει ο καπιταλισμός κι ότι καταρρέει το σύστημα.  ( σ.σ.: αλλοίμονο, αν το λέγατε, θα έπεφτε ο … ουρανός να σας … πλακώσει !!! )

– Λέμε ότι χρεωκοπεί.  ( σ.σ.: ότι τώρα το … έσωσε, έ, δεν συζητιέται !!! )

1. Τα σχόλια μέσα στις παρενθέσεις δικά μου …

2. Τώρα, ποιός είπε τις παραπάνω φράσεις, να το βρείτε μόνοι σας !


Καπιταλιστές όλου του κόσμου … πανικοβληθείτε !

10 Οκτωβρίου, 2008

Χρειάζεται, χρειάζεται !!!

Καπιταλιστές όλου του κόσμου … πανικοβληθείτε !!!

Μπας και γλυτώσουμε, επιτέλους, από σας !!!


Μέτρα για την προστασία των ανέργων

10 Οκτωβρίου, 2008

Επανακατατέθηκε χτες στη Βουλή και υπογράφεται από σύσσωμη την Κ.Ο. του Κόμματος η Πρόταση Νόμου του ΚΚΕ για την προστασία των ανέργων.

Τα άρθρα της πρότασης νόμου

Αρθρο 1ο

Επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις που υπάγονται στις περί της ασφαλίσεως ανεργίας διατάξεις του ΝΔ 2961/54 «περί συστάσεως Οργανισμού Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας» (σήμερα ΟΑΕΔ) σε περίπτωση καταγγελίας της σχέσης εργασίας των απασχολουμένων εργατών, τεχνιτών και υπηρετών καταβάλλουν σε αυτούς την από το Ν. 2112/20 προβλεπόμενη για υπαλλήλους αποζημίωση σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας.

Αρθρο 2ο

1. Οι εργαζόμενοι μετά τη με οιονδήποτε τρόπο λύση της εργασιακής τους σχέσης δικαιούνται, χωρίς περαιτέρω προϋποθέσεις, επίδομα ανεργίας, το οποίο ανέρχεται μηνιαίως σε ποσοστό 80% επί του βασικού μισθού, όπως αυτός καθορίζεται από την οικεία και ισχύουσα συλλογική ρύθμιση.

2. Το χρονικό διάστημα παραμονής τους στην ανεργία αναγνωρίζεται ως συντάξιμος χρόνος, χωρίς καμία επιβάρυνσή τους.

3. Κατά το διάστημα παραμονής τους στην ανεργία δικαιούνται, αυτοί και τα μέλη των οικογενειών τους, δωρεάν και πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Αρθρο 3ο

Ανεργοι που κατά τη λύση της εργασιακής τους σχέσης με καταγγελία εκ μέρους του εργοδότη τους ή εκ μέρους τους αλλά με υπαιτιότητα του εργοδότη τους, έχουν συμπληρώσει το 50ό έτος της ηλικίας τους και έχουν 4.050 ημέρες ασφάλισης και εξακολουθούν να παραμένουν άνεργοι επί δύο έτη μετά τη λύση της εργασιακής τους σχέσης, δικαιούνται πλήρη σύνταξη από τους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης.

Αρθρο 4ο

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας, άνεργος θεωρείται αυτός που αναζητεί εργασία και αποδέχεται απασχόληση σε πλήρη και σταθερή εργασία που του προσφέρεται ή έστω σε εργασία με τους ίδιους ή παρεμφερείς τουλάχιστον όρους με τους οποίους απασχολούνταν στην τελευταία απασχόλησή του, στον ευρύτερο επαγγελματικό του κλάδο.

2. Ως εργασία στον ευρύτερο επαγγελματικό κλάδο θεωρείται εκείνη που εμπίπτει στην ομάδα επαγγελμάτων ή ειδικοτήτων ή εργασιών που ανάγονται στην τελευταία απασχόληση ή γνώση ή εμπειρία του ανέργου.

3. Παρεμφερείς θεωρούνται οι όροι που δεν έχουν σαν αποτέλεσμα τη μείωση των αποδοχών ή τη χειροτέρευση των συνθηκών παροχής της εργασίας.

Αρθρο 5ο

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις που αντίκεινται καθ’ οιονδήποτε τρόπο σ’ αυτόν.

Αρθρο 6ο

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.