Ιδεολογικά Μαθήματα

18 Σεπτεμβρίου, 2008

Αντιγράφω από το Βιβλίο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ» έκδοσης της Κ.Ε. του ΚΚΕ, του 2008, σελίδες 114 – 115.

Σοσιαλισμός:

Είναι το κοινωνικό σύστημα, όπου οι άνθρωποι παράγουν τα υλικά αγαθά με μέσα της παραγωγής – εργοστάσια, μεταλλεία γη κλπ. – που ανήκουν στη κοινωνία, όπου ισχύει η αρχή :

» όποιος δε δουλεύει, δεν τρώει »

κι όπου πραγματοποιείται η αρχή :

» Από τον καθένα σύμφωνα με τις ικανότητές του, στον καθένα σύμφωνα με την εργασία του «.

Φυσικά το σοσιαλιστικό σύστημα, στηριγμένο βασικά στην κοινή, κοινωνική ιδιοκτησία, που την αντιπροσωπεύει το σοσιαλιστικό κράτος, αναγνωρίζει δίπλα της και την ατομική ιδιοκτησία του μικρονοικοκύρη αγρότη ή βιοτέχνη, που εργάζεται μόνος του και δεν εκμεταλλεύεται άλλον.

Ανώτερο στάδιο του Σοσιαλισμού, είναι ο :

Κομμουνισμός:

Όπου η αφθονία της κοινωνικής παραγωγής των αγαθών κάνει δυνατή την εφαρμογή της αρχής :

» Από τον καθένα σύμφωνα με τις ικανότητές του, στον καθένα σύμφωνα με τις ανάγκες του «.

Η σοσιαλιστική επανάσταση, κάνοντας τα μέσα παραγωγής κοινωνική ιδιοκτησία, εξαλείφει την αντίθεση που εμποδίζει την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων  και που αποτελεί την πηγή της φτώχειας για την πλειοψηφία του λαού και την αιτία των πολέμων.
Καταργώντας την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, δίνει για πάντα τις δυνατότητες υλικής – και συνεπώς και γενικής – προόδου της ανθρωπότητας.


Έχει ο καιρός γυρίσματα !

18 Σεπτεμβρίου, 2008

Μπα !  Πώς έγινε αυτό ;;;  Άκου, … κάτω απ΄τη βάση !!!

Δεν είναι δυνατόν !!!

και τώρα ;;;;;;;;

Και … κλάάάάάάάμα , οι … κυρίες !!!

Είπαμε. Έχει, ο καιρός, γυρίσματα !!!