Περί του … απωλεσθέντος Προγράμματος!

9 Ιουλίου, 2008

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

Εδώ φαίνεται καθαρά η πυρετώδης προσπάθεια της ετοιμασίας του Κυβερνητικού Προγράμματος του … ???

Αλήθεια μπορεί κανείς να καταλάβει, σε ποιο Κόμμα, αναφέρεται η παραπάνω προσπάθεια ;;;;;;

Ο ευρών, θα αμοιφθεί, με ψήφο στο Κ Κ Ε.