Ξενόγλωσσοι οι πολιτικοί μας!

20 Μαρτίου, 2008

Εμείς νομίζαμε μέχρι σήμερα, ότι μόνο ο κ. Γιώργος Παπανδρέου άντε και ο πρωθυπουργός της χώρας, μελάνε διάφορες ξένες γλώσσες! Μέχρι του σημείου να … μπερδεύονται και φυσικά να … μπερδεύουν και μας!! Η βασική γλώσσα όλων, όπως είναι φυσικό, είναι η … αγγλική!!!
Αυτές τις μέρες μας προέκυψε αρκούντως … γλωσσομαθής και ο … Mr. Alexis !!!!
Γίνεται δε, μεγάλη μάχη, από διάφορους κύκλους (δημοσιογραφικούς και άλλους), να ερμηνεύσουν και να … εκλαϊκεύσουν τις … βαρύνουσας σημασίας … παρόλες (άλα τις, το ξένο, και γω) του Mr. Alexis περί … think tank και brainstorming!!!!!

Προσπαθώντας να συμβάλλω κι εγώ στον παραπάνω … προβληματισμό, παραθέτω παρακάτω την … άποψη μου.

 syn-1.jpg                  syn-2.jpg            

   Think tank of                           Brainstorming
    Mr. Alexis !!!                             of Mr. Alexis !!!