Ιερές εκλογές!

31 Ιανουαρίου, 2008

Η δική μου πρόβλεψη (άστρα – αριθμολογίες) είναι ότι νέος  Αρχιεπίσκοπος θα εκλεγεί ο Θηβών Ιερώνυμος.
Αποδείξεις μετά τις εκλογές (αν πέσω … μέσα, δηλαδή).