Σκέψεις για το Ασφαλιστικό

19 Οκτωβρίου, 2007

Με την ευκαιρία που όλοι μιλούν για νέα μέτρα σε σχέση με το Ασφαλιστικό, να κάνω κι εγώ μερικές προτάσεις σκέψεις μετά από 32 χρόνια δουλειάς και συνδικαλισμού …. 

1. Κατάργηση των συντάξεων όλων των Δημόσιων Λειτουργών (βουλευτών, Νομαρχών, Δημάρχων, Περιφερειαρχών, Γενικών Γραμματέων  κ.λ.π.  κ.λ.π.).

2. Σε περίπτωση που δεν έχουν άλλους πόρους (οι παραπάνω), να δίνεται η σύνταξη ενός πτυχιούχου ανώτερου υπαλλήλου του Δημοσίου.

3. Σ’ αυτό το ύψος να είναι και οι συντάξεις των Μητροπολιτών και Δικαστικών Λειτουργών.

4. Θεσμοθέτηση δύο (2) ειδών εταιρειών : α) Η προσωπική (οικογενειακή) και β) Η  Α.Ε., με απόλυτα ίδια φορολογική αντιμετώπιση (έκπτωση δαπανών, φορολογικοί συντελεστές κλπ.).

5. Φορολόγηση της εκκλησιαστικής και μοναστηριακής περιουσίας (κινητής και ακίνητης).

6. Απόλυτη απαγόρευση εργασίας (άμεσης ή έμμεσης) στους συνταξιούχους, ιδιαίτερα στους αστυνομικούς και στρατιωτικούς (π.χ. εταιρίες σεκιούριτι, αντιπροσωπείες αυτοκινήτων κλπ.) και φυσικά αποκλεισμός τους από θέσεις σε εταιρίες και οργανισμούς του Δημοσίου (στενού και ευρύτερου).

7. Υποχρεωτική συνταξιοδότηση στα 71 για όλους ανεξαιρέτως τους έλληνες (βουλευτές, υπουργούς, δικαστικούς, παπάδες κλπ.).

8. Άνοιγμα ΟΛΩΝ των κλειστών επαγγελμάτων (φούρνοι, φαρμακεία, συμβολαιογραφεία, υποθηκοφυλακεία κ.λ.π. κ.λ.π.).

9. Υποχρεωτική ασφάλιση όλων των ελλήνων (όλων των επαγγελμάτων) με θέσπιση ποινών για όλους τους παραβάτες (εργοδότες και εργαζόμενους).

10. Καθιέρωση πέντε (5) κατηγοριών ανταποδοτικής σύνταξης με ελεύθερη επιλογή.

11. Θέσπιση δύο (2) Ταμείων Ασφάλισης και Συνταξιοδότησης : ένα για τους εργαζόμενους (ΙΚΑ) και ένα για τους εργοδότες (ΤΕΒΕ).

12. Πλήρη νοσοκομειακή (ιατρική, οδοντιατρική, οφθαλμολογική κλπ.) και φαρμακευτική περίθαλψη για όλους τους κατοίκους της χώρας (εργαζόμενους, ανέργους, συνταξιούχους).

13. Ιατρική (εξωνοσοκομειακή) περίθαλψη, σύμφωνα με συμβάσεις των Ταμείων με τους Ιατρικούς Συλλόγους.

14. Καθιέρωση συνδικαλιστικής άδειας μέχρι το πολύ για τέσσερις (4) μέρες το μήνα για όλους τους συνδικαλιστές και ανάλογα με τα μέλη που εκπροσωπούν.

15. Κατάργηση των συνδικαλιστικών συντάξεων.

16. Κατάργηση του δικαιώματος συνδικαλιστικών αδειών κατά την διάρκεια απεργιακών κινητοποιήσεων.