Γενική παρατήρηση

9 Οκτωβρίου, 2007

Σ’ αυτή την Κατηγορία θα προσπαθήσω για υψηλη φιλοσοφία και ελπίζω να με συγχωρέσετε …