Παλιό κινέζικο τραγουδάκι

5 Οκτωβρίου, 2007

Μίσκοφ Τσιρμπάμ Τσιρλίνα
Αγκλίλα Αγκλόν Τσιρμπάμ Τσιρμπόμ
Μίσκοφ Τσιρμπάμ Τσιρλίνα
Αγκλίλα Αγκλόν Τσιρμπάμ Τσιρμπόμ

Αχ Τσου Τσαχ Τσου
Σίρ Μπιρτζέλα σι σι σι μπανταζί
Αχ Τσου Τσαχ Τσου
Σιρ Μπιρτζέλα σι σι σι μπανταζί.

(Αφιερωμένο στις … εσωκομματικές διαδικασίες του πασόκ)